درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
تیر ماه 1379
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو
مدیر مسئول:
محمدباقر رجال
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیر اجرایی:
فرشاد هاشمی
سایت اختصاصی:
www.ghatehsazan.com
نشانی:
تهران، خیابان استاد نجات الهی ، خیابان ششم ، پلاک 26
صندوق پستی:
893-14335
تاریخ به‌روزآوری: 1386/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۰