درباره نشریه
ISSN:
1464-1735
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
سیدمهدی گلستان هاشمی
مدیر مسئول:
سیدمهدی گلستان هاشمی
سردبیر:
سیدمهدی گلستان هاشمی
سایت اختصاصی:
www.creatology-triz.com
نشانی:
تهران، دفتر مجله علوم خلاقیت شناسی
صندوق پستی:
996-19615
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
وابسته به مرکز پژوهشی علوم خلاقیت شناسی، نوآوری و TRIZ ایران و کانون توسعه اختراع و نوآوری
موضوعات این نشریه در مورد خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی، حل خلاق مسئله، TRIZ، ،تحقیق و توسعه، خلاقیت شناسی علوم ،فناوری، سازمان و صنعت ضمنا به درخواست مجله و تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نام مجله از خلاقیت شناسی و کارآفرینی به علوم خلاقیت شناسی و حل مسئله ابداعی TRIZ تغییر یافته است
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۰