درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
مهندس شیرین صوراسرافیل
مدیر مسئول:
مهندس شیرین صوراسرافیل
سردبیر:
اسماعیل عباسی
مدیر اجرایی:
علیرضا خزایی فرد
تلفن:
021-26402924
نشانی:
تهران، بلوار میرداماد، خیابان شهید حصاری، خیابان هفدهم، پلاک1
تاریخ به‌روزآوری: 1392/11/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۲