درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1386
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه بعد از شماره 8 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
بهرام عفراوی
مدیر مسئول:
بهرام عفراوی
سردبیر:
بهرام عفراوی
سایت اختصاصی:
www.mag.afravi.com
نشانی:
تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان صرافها، نبش 35 غربی، پلاک 10، واحد 3
صندوق پستی:
1636-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1387/11/23
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۲