درباره نشریه
ISSN:
2008-0468
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
5/12/84
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
سردبیر:
دکتر علیرضا دهقان
تلفن:
021-61117808
سایت اختصاصی:
gmj.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار جلال آل احمد، بعد از پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی، نیم طبقه دوم، دفتر مجله جهانی رسانه (نسخه فارسی)
صندوق پستی:
773-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/15

مجله جهانی رسانه، شبکه جهانی پژوهشگران ارتباطات است که تاکنون در بیست و دو نسخه (با زبان و محتوای مستقل) راه اندازی شده است.  اولین نسخه مجله جهانی رسانه به زبان انگلیسی در پاییز 2003 راه اندازی شد، سپس نسخه های آفریقایی، آلمانی، استرالیایی، برزیلی، پاکستانی، پرتغالی، ترکیه ای، چینی، روسی، عربی، کانادایی، لهستانی، مالزیایی، مدیترانه ای، مکزیکی و هندی منتشر شدند.  نشریه ای که اکنون ملاحظه می کنید نیز نسخه فارسی این نشریه است.  مجله جهانی رسانه ‏- نسخه فارسی  یک مجله علمی- پژوهشی است که به صورت الکترونیکی و با کمک و نظارت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در خرداد ماه 1385 راه اندازی شد.  از این نظر نسخه فارسی مجله جهانی رسانه اولین مجله علمی الکترونیک در ایران محسوب می شود بگونه ای که وقتی راه اندازی شد قوانین موجود برای ارزیابی آن کفایت نمی کردند ولی بعدا با همت مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آیین نامه های جدیدی تنظیم شدند تا مجلات آنلاین نیز ارزیابی بشوند.  نسخه فارسی مجله جهانی رسانه برای انتشار دو شماره در سال برنامه ریزی شده است و اولین نسخه آن در بهار سال 1385 منتشر شد.  با اینکه نسخه فارسی از نظر لوگو، صفحه بندی و بخش های هر مجله مشابه سایر نسخه ‏ها است ولی از  نظر محتوایی و مدیریت و حقوقی مستقل و متفاوت است             

هدف این مجله این است که علایق گوناگون استادان، پژوهشگران، دانشجویان و موسسات دخیل در آموزش، پژوهش و فعالیت های  ارتباطاتی را پوشش دهد.

سردبیر
دکتر علیرضا دهقان
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی و ارتباطات
Ali Reza Dehghan
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: social relations, Sociology and communication
اعضای تحریریه
احمد شکرچی
استادیار جامعه شناسی، علوم اجتماعی، ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
Ahmad Shekarchi
Assistant Professor, Sociology, Social Sciences, Letters and Humanities
Shahid Beheshti University
دکتر زهرا رهبرنیا
دانشیار پژوهش هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: هنر تصویری، پژوهش هنر، طراح گرافیک و تصویرگری-عکاس خلاقه هنری- محقق و مولف هنر
Zahra Rahbarnia
Associate Professor, Art research
University of Alzahra
Specialist: Visual art, Graphic & Illustration Designer - Creative Artist Photographer - Researcher and Author of Art
Rob Shields
Associate Professor City-Region Studies Centre, Centre for Public Involvement Faculty of Extension, University of Alberta, Edmonton Canada.
Specialist: Sociology
دکتر فردوس آقاگل زاده
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Ferdows Agha Gol Zadeh
Professor Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
Specialist: Universal linguistics
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Gholam Reza Jamshidiha
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر حسین افخمی
دانشیار دانشکده ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Hossein Afkhami
Associate Professor Faculty of Communication
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دکتر حسن بشیر
استاد تمام دانشکده فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات بین الملل، ارتباطات و فرهنگ
Hassan Bashir
Professor Faculty of Culture and Communication
Specialist: Sociology of International Communications, Communication and culture
دکتر علیرضا دهقان
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی و ارتباطات
Ali Reza Dehghan
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: social relations, Sociology and communication
دکتر علی اصغر سعیدی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی توریسم
Ali Asghar Saeidi
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Tourism planning
دکتر محمدمهدی سمتی
استاد دانشگاه ایلینویز شمالی
رشته تخصصی: ارتباطات
Mohammad Mehdi Semati
Professor
Specialist: communication
دکتر علی شکوری
دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی
Ali Shakoori
Associate Professor, Department of Community Planning, Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Social planning
دکتر محمدجلال عباسی شوازی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Mohammad Jalal Abbasi
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Demographics
دکتر پویا علاءالدینی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی
Pooya Alaedini
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Social planning
دکتر یحیی کمالی پور
استاد گروه ارتباطات و روزنامه نگاری دانشگاه پوردو
رشته تخصصی: ارتباطات، ارتباطات و هنرهای خلاق
Yahya Kamalipour
Professor
Specialist: connections, communication and art
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۷