درباره نشریه
ISSN:
2008-3041
eISSN:
2228-7426
دوره انتشار:
دوماهنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
:
دکتر فرزانه زاهدی
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر محمدباقر لاریجانی
سردبیر:
دکتر محمدباقر لاریجانی
مدیر اجرایی:
دکتر پونه سالاری
تلفن:
021-66419661
دورنگار:
021-66419661
سایت اختصاصی:
ijme.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، پلاک 21، طبقه ی چهارم، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، ، کدپستی: 1417863181
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/01
دکتر فرزانه زاهدی
محقق پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
Farzaneh Zahedi
research fellow, Endocrinology and Metabolism Research Center, Tehran University of Medical Sciences
مدیر مسئول
دکتر محمدباقر لاریجانی
استاد موسسه تحقیقات علوم غدد درون ریزموسسه تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Bagher Larijani
Professor, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
سردبیر
دکتر محمدباقر لاریجانی
استاد موسسه تحقیقات علوم غدد درون ریزموسسه تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Bagher Larijani
Professor, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
هیات تحریریه
دکتر
Daniel Wikler
Professor,
دکتر
Farhat Moazam
Professor,
دکتر کیارش آرامش
دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Kiarash Aramesh
Associate Professor, Ethics and Medical History Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
دکتر فریبا اصغری
دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: طب کار
Fariba Asghari
Associate Professor, Medical Ethics and History of Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر سیدحسن امامی رضوی
استاد مجتمع بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Hassan Emami Razavi
Professor, Imam Khomeini Hospital Complex, Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا باقری
استادیار مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Bagheri
Assistant Professor, Medical Ethics and History of Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences
دکتر مجتبی پارسا
دکتر مجتبی پارسا
استادیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mojtaba Parsa
Assistant Professor, Ethics and Medical History Research Center, Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا پارساپور
استادیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکیمرکز تحقیقات اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی
Ali Reza Parsa Pour
Assistant Professor, Medical Ethics and History of Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics
دکتر سیدضیاءالدین تابعی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی
Seyyed Ziaddin Tabei
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor, Department of Philosophy and Islamic Theology, University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
دکتر علی جعفریان
دانشیار مجتمع بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: عمل جراحی
Ali Jafarian
Associate Professor, Imam Khomeini Hospital Complex, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر پونه سالاری
دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Pooneh Salari
Associate Professor, Medical Ethics and History of Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pharmacy
دکتر سیدمحمود طباطبایی فر
دکتر سیدمحمود طباطبایی فر
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Seyyed Mahmoud Tabatabaeifar
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر سیدحسن عادلی
دانشیار بیماری های تنفسی دانشگاه علوم پزشکی قم
Seyed Hassan Adeli
Associate Professor, Qom University of Medical Sciences
دکتر حسین ملک افضلی
استاد دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Hossein Malek Afzali
Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر لیلا مونسان
محقق دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کارشناسی ارشد در اپیدمیولوژی
Leila Mounesan
research fellow, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Masters in Epidemiology
دکتر فاطمه سادات نیری
دکتر فاطمه سادات نیری
استاد مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Fatemeh Sadat Nayyeri
Professor, Ethics and Medical History Research Center, Tehran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر پونه سالاری
دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Pooneh Salari
Associate Professor, Medical Ethics and History of Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pharmacy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۹