درباره نشریه
ISSN:
2008-6105
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه تفسیر و پژوهش قرآن رهپویان سیدالشهدا
مدیر مسئول:
حمیده شریعتی نیاسر
سردبیر:
زهره شریعت ناصری
مدیر اجرایی:
نرگس محمدی
ویراستار فارسی:
سارا ملکیان
ویراستار انگلیسی:
ملیحه وفایی
تلفن:
025-32704092
دورنگار:
025-32704092
نشانی:
قم، شهرک زین الدین، فلکه جوان، خیابان ذوالفقار، خیابان پاییزان، انتهای خیابان امام رضا علیه السلام، موسسه رهپویان سیدالشهدا علیه السلام، دفتر مجله
تلفن همراه:
09199743985
صندوق پستی:
8134-37155
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/22
مدیر مسئول
حمیده شریعتی نیاسر
حمیده شریعتی نیاسر

سردبیر
زهره شریعت ناصری
پژوهشگر تفسیر وعلوم قرآن
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: تفسیر.علوم قرآنی.حدیث.روانشناسی
Zohreh Shariat Naseri
Researcher, Interpretation of Quranic sciences
University of Quran and Hadith
اعضای تحریریه
دکتر یحیی یثربی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حکمت، فلسفه و حکمت اسلامی
Seyed Yahya Yasrebi
The proffesor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Hekmat, Philosophy and Islamic Wisdom
دکتر سید رضا مودب
استاد گروه علوم قران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: الهیات ، علوم قران و حدیث و تفسیر
Sayed Reza Moaddab
Professor, qoran
University of Qom
حجت الاسلام مهدی رستم نژاد
حجت الاسلام مهدی رستم نژاد
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mehdi Rostamnejad
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
محمدکاظم شاکر
استاد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه علامه طباطبائی
Mohammad Kazem Shaker
Professor, Quran and Hadith Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: علوم قرآن و حديث
دکتر نهله غروی نایینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nahleh Gharavi Naeeni
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: علوم قرآن و حديث
دکتر فتحیه فتاحی زاده
استاد علوم قرآن و حدیث٬دانشکده الهیات
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathiyeh Fattahizadeh
Professor, Department of Quranic Studies and Hadith, Faculty of Theology , Alzahra University, Tehran, Iran
University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سید محسن سادات فخر
سید محسن سادات فخر

ویراستار فارسی
سارا ملکیان
سارا ملکیان

ویراستار انگلیسی
ملیحه وفایی
ملیحه وفایی

مدیر اجرایی
نرگس محمدی
نرگس محمدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۱