درباره نشریه
ISSN:
2008-6105
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه تفسیر و پژوهش قرآن رهپویان سیدالشهدا
مدیر مسئول:
حمیده شریعتی نیاسر
سردبیر:
زهره شریعت ناصری
مدیر اجرایی:
نرگس محمدی
تلفن:
025-32704092
دورنگار:
025-32704092
سایت اختصاصی:
www.mhosna.ir
نشانی:
قم، شهرک زین الدین، فلکه جوان، خیابان ذوالفقار، خیابان پاییزان، انتهای خیابان امام رضا علیه السلام، موسسه رهپویان سیدالشهدا علیه السلام، دفتر مجله
تلفن همراه:
09199743985
صندوق پستی:
8134-37155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/15
مدیر مسئول
حمیده شریعتی نیاسر
حمیده شریعتی نیاسر

سردبیر
زهره شریعت ناصری
زهره شریعت ناصری

اعضای تحریریه
دکتر یحیی یثربی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حکمت، فلسفه و حکمت اسلامی
Seyed Yahya Yasrebi
The proffesor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Hekmat, Philosophy and Islamic Wisdom
دکتر سید رضا مودب
استاد دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seyyedreza Moadab
Professor www.moaddab.ir
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام مهدی رستم نژاد
حجت الاسلام مهدی رستم نژاد
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mehdi Rostamnejad
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
دکتر محمدکاظم شاکر
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Kazem Shaker
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر نهله غروی نایینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nahleh Gharavi Naeeni
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: علوم قرآن و حديث
دکتر فتحیه فتاحی زاده
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathiyeh Fattahizadeh
Professor
University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سید محسن سادات فخر
سید محسن سادات فخر

ویراستارفارسی
سارا ملکیان
سارا ملکیان

ویراستار انگلیسی
ملیحه وفایی
ملیحه وفایی

مدیر اجرایی
نرگس محمدی
نرگس محمدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۱