درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر حسین متقی
سردبیر:
دکتر سید رضا مهدی نژاد
دبیر تحریریه:
علی ملکی
کارشناس اجرایی:
عبدالحسین عموری
تلفن:
025-32133348
025-32133358
دورنگار:
025-32133348
025-32133358
سایت اختصاصی:
pma.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار محمد امین، سه راه سالاریه، مجتمع امین، بلوک 3، پژوهشگاه بین المللی المصطفی، طبقه 4، پژوهشکده مطالعات منطقه ای
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/10
مدیر مسئول
دکتر حسین متقی

Hosein Motaghi

سردبیر
دکتر سید رضا مهدی نژاد

Seyyed Reza Mehdinejad

دبیر تحریریه
علی ملکی
علی ملکی

Ali Maleki

اعضای تحریریه
حجت الاسلام دکتر عباسعلی شاملی
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Abbas Ali Shameli
Assistant Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر سید محمد موسی
دکتر سید محمد موسی
استادیار
دانشگاه تهران
Seyyed Mohammad Moosa
Assistant Professor
University of Tehran
دکتر محمدعلی میرعلی
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
Mohammad Ali Mirali
Associate Professor
Al-Mustafa International University
دکتر سید علی محمد نقوی
دکتر سید علی محمد نقوی
استاد دانشگاه علیگری هند
Seyyed Ali Mohammad Naghavi
Professor
حجت الاسلام دکتر غلامرضا بهروزی لک
استاد تمام
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Gholam Reza Behroozilak
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Political science
دکتر حسن رضایی پندری
استادیار دانشکده علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: سالمندشناسی(سلامت سالمندی)
Hassan Rezaeipandari
Assistant Professor School of Health Sciences
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Gerontology
دکتر علی عباسی
استادیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فلسفه
Ali Abbasi
Assistant Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Philosophy
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
دکتر سید محسن میری
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فلسفه تطبیقی
Seyyed Mohsen Miri
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Adaptive philosophy
حجت الاسلام دکتر محمدجواد نوروزی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohammad Javad Nowroozi
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Political Science
ویراستارفارسی
محمداسماعیل انصاری
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: فلسفه
Mohammad Esmaeel Ansari

Specialist: Philosophy
لیلا اسدی
لیلا اسدی

Leyla Asadi

ویراستار انگلیسی
محمدتقی روستایی
محمدتقی روستایی

Mohammad Taghi Roostaee

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۸