درباره نشریه
ISSN:
2423-6896
eISSN:
2423-6888
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس دانشکده های فنی)
مدیر مسئول:
دکتر ناصر سلطانی
سردبیر:
دکتر رضا توکلی مقدم
مدیر اجرایی:
مرضیه رسولی املشی
مدیر اجرایی:
مرضیه رسولی املشی
مدیر اجرایی:
ستاره فطرس
مدیرداخلی:
دکتر عطاالله طالعی زاده
دبیر بخش:
دکتر علی بزرگی امیری
تلفن:
021-88956097
سایت اختصاصی:
jieng.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از خیابان جلال آل احمد، پردیس دانشکده های فنی، ساختمان برق قدیم، طبقه چهارم
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/25
مدیر مسئول
دکتر ناصر سلطانی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Naser Soltani
Professor School of Mechanical Engineering
University of Tehran
Specialist: mechanical engineering
مدیر اجرایی
مرضیه رسولی املشی
پردیس دانشکده های فنی
دانشگاه تهران
Marzieh Rasooli Amlashi
College of Engineering College
University of Tehran
مرضیه رسولی املشی
پردیس دانشکده های فنی
دانشگاه تهران
Marzieh Rasooli Amlashi
College of Engineering College
University of Tehran
ستاره فطرس
ستاره فطرس

دبیر بخش
دکتر علی بزرگی امیری
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکان یابی و مسیریابی وسایط نقلیه، لجستیک بحران، مدیریت فرآیند
Ali Bozorgi Amiri
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Locating and Routing Vehicles, disaster logistics, Process management
سردبیر
دکتر رضا توکلی مقدم
استاد School of Industrial Engineering
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طراحی سیستم های صنعتی و الگوریتم های فراابتکاری
Reza Tavakkoli Moghaddam
Professor School of Industrial Engineering
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Design of industrial systems and interoperability algorithms
اعضای تحریریه
دکتر امیرحسین امیری
استاد مهندسی صنایع
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Amirhossein Amiri
Professor, Industrial Engineering
Shahed University
Specialist: Industrial Engineering
دکتر علی امروزنژاد
استاد
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
Ali Emrouznejad
Professor
Specialist: Applied Mathematics Research Trends in Operations
دکتر مهدی بشیری
استاد دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: طراحی زنجیره تامین و بهینه سازی چند پاسخی، مهندسی صنایع
Mehdi Bashiri
Professor Faculty of Engineering
Shahed University
Specialist: Supply chain design and multi-response optimization, industrial engineering
دکتر رضا توکلی مقدم
استاد School of Industrial Engineering
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طراحی سیستم های صنعتی و الگوریتم های فراابتکاری
Reza Tavakkoli Moghaddam
Professor School of Industrial Engineering
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Design of industrial systems and interoperability algorithms
دکتر فریبرز جولایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی تولید و عملیات
Fraiborz Jolai
Professor
University of Tehran
Specialist: Production engineering and operations
دکتر مسعود ربانی
استاد پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی کسب و کار
Masoud Rabbani
Professor College of Industrial Engineering College of Engineering
University of Tehran
Specialist: Business Engineering
دکتر جعفر رزمی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: لجستیک، زنجیره تامین و کنترل موجودی
Jafar Razmi
Professor
University of Tehran
Specialist: Logistics, Supply Chain and Inventory Control
دکتر علی محمد رنجبر
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه صنعتی شریف
Ali Mohammad Ranjbar
Professor
Sharif University of Technology
دکتر علی سیادت
استاد دانشگاه انسام فرانسه
Ali Siadat
Professor Arts et Metiers ParisTech, France
دکتر سید محمد سیدحسینی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت
Seyyed Mohammad Seyyedhoseini
Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Management
دکتر عطاالله طالعی زاده
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زنجیره تامین، کنترل موجودی، بهینه سازی درآمد، مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی
Ataollah Taleizadeh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Supply chain, inventory control, revenue optimization, Engineering of social and economic systems
دکتر کوروش عشقی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
Koroush Eshghi
Professor
Sharif University of Technology
دکتر سید محمدتقی فاطمی قمی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi
Professor Faculty of Industrial Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر پرویز فتاحی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Parviz Fattahi
Professor College of Industrial Engineering
University of Alzahra
Specialist: Industrial Engineering
دکتر سید فرید قادری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی انرژی
Seyed Farid Ghaderi
Professor
University of Tehran
Specialist: Energy Planning and Management
دکتر عباس کرامتی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی فن آوری اطلاعات
Abbas Keramati
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Information Technology
دکتر احمد ماکویی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طرح تولید، تحقیق در عملیات
Ahmad Makui
Professor, school of industrial engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial Engineering, Production Planning, Operations Research
دکتر قاسم مصلحی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ghasem Moslehi
Professor Faculty of Industrial Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر عزیزالله معماریانی
استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، برنامه ریزی ریاضی و تکینک های تصمیم گیری چندمعیاره
Azizollah Memariani
Professor Kharazmi University ،Faculty of Industrial Engineering
Bu-Ali Sina University
Specialist: industrial engineering
مدیرداخلی
دکتر عطاالله طالعی زاده
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زنجیره تامین، کنترل موجودی، بهینه سازی درآمد، مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی
Ataollah Taleizadeh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Supply chain, inventory control, revenue optimization, Engineering of social and economic systems
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۱