درباره نشریه
ISSN:
4218-2008
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
مدیر مسئول:
دکتر سیامک یوسفی سیاه کلرودی
سردبیر:
دکتر غلامحسین ریاضی
دبیراجرایی:
فاطمه خان احمدی
تلفن همراه:
09374826299
دورنگار:
021-77190288
سایت اختصاصی:
www.aejournal.ir
نشانی:
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، شمیران نو، خیابان سوم غربی (شهید خدافضلی) ، پلاک 66، ، کدپستی: 1677786391
صندوق پستی:
338-14185
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/12
مدیر مسئول
دکتر سیامک یوسفی سیاه کلرودی
دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
رشته تخصصی: شیلات
Siamak Yousefi Siahkalroodi
Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University, Pishva, Iran
Varamin Branch, Islamic Azad University
Specialist: Fisheries Science
سردبیر
دکتر غلامحسین ریاضی
استاد مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوارگانیک
Gholamhossein Riazi
Professor Biophysical and Biochemical Research Center
University of Tehran
Specialist: Bio organic
اعضای تحریریه
دکتر سیامک یوسفی سیاه کلرودی
دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
رشته تخصصی: شیلات
Siamak Yousefi Siahkalroodi
Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University, Pishva, Iran
Varamin Branch, Islamic Azad University
Specialist: Fisheries Science
دکتر حمید راشدی
استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست، مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
Hamid Rashedi
Full Professor, Bi9technology
University of Tehran
Specialist: Environmental Engineering, Chemical Engineering Biotechnology
اسکندر رستگار پویانی
استاد زیست شناسی
دانشگاه حکیم سبزواری
Eskandar Rastegar Pouyani
Professor, Biology
Hakim Sabzevari University
هانیه سعیدی

پریسا نوروزی طلب

دکتر عباسعلی مطلبی
استاد پژوهشی وزارت جهادکشاورزی
رشته تخصصی: فراوری محصولات شیلاتی، دامپزشکی
Abbas Ali Motallebi
Research Professor, Ministry of Agriculture Jihad
Specialist: Processing of fishery products, Veterinary Medicine
دکتر تورج ولی نسب
استاد پژوهشی وزارت جهادکشاورزی
رشته تخصصی: شیلات
Touraj Valinasab
Research Professor, Ministry of Agriculture Jihad
Specialist: Fisheries
دکتر غلامرضا رفیعی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تکثیر و پرورش آبزیان، شیلات
Gholamreza Rafiee
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Aquaculture, Fisheries
دکتر آریا اشجع اردلان
دانشیار واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست شناسی دریا
Aria Ashja Ardalan
Associate Professor North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Marine Biology
دبیراجرایی
فاطمه خان احمدی
فاطمه خان احمدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۳۹