درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
سردبیر:
دکتر ابراهیم بزرگر
تلفن:
021-48392482
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ، کدپستی: 1489684511
صندوق پستی:
14155-8477
تاریخ به‌روزآوری: 1390/10/15

این مجله از مجله پژوهش حقوق منفک شده است. شماره های گذشته آن را در آرشیو پژوهش حقوق مشاهده نمایید.

سردبیر
دکتر ابراهیم بزرگر
ابراهیم بزرگر
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۰