درباره نشریه
ISSN:
2008-9589
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی تاریخ فلسفه
مدیر مسئول:
آیت الله سید محمد خامنه ای
سردبیر:
دکتر حسین کلباسی اشتری
مدیر اجرایی:
مهدی سلطانی
تلفن:
021-88153221
دورنگار:
021-88153221
سایت اختصاصی:
hop.mullasadra.org
نشانی:
تهران، بزرگراه رسالت، روبروی مصلای بزرگ تهران، مجتمع امام خمینی (ره) ، ساختمان شماره 12
صندوق پستی:
6919-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88153221
دورنگار:
021-88153221
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/09
مدیر مسئول
آیت الله سید محمد خامنه ای
آیت الله سید محمد خامنه ای
استاد
رشته تخصصی: فلسفه و فقه و حقوق، فلسفه
Seyyed Mohammad Khamenei
Professor
Specialist: Philosophy
سردبیر
دکتر حسین کلباسی اشتری
استاد گروه فلسفه
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Hossein Kalbasi Ashtari
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا آیت اللهی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه تطبیقی، فلسفه اسلامی ، فلسفه تکنولوژی، اخلاق در تکنولوژی، علم و دین، منطق، آراء فیلسوفان از بیکن به بعد، فلسفه علم، فلسفه سیاست، فیزیک، فلسفه تکنولوژی، اخلاق در تکنولوژی، علم و دین، منطق، آراء فیلسوفان از بیکن به بعد، فلسفه علم، فلسفه سیاست، فیزیک
Hamidreza Ayatollahy
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy, History of Modern and Contemporary Western Philosophy, Philosophy of Religion, Islamic Philosophy, Comparative Philosophy, Philosophy of Science, Science and Religion, General Logic, Philosophy of Descartes, Philosophy of Technology, Ethics in Technology
دکتر عبدالرزاق حسامی فر
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Abdurrazzaq Hesamifar

Specialist: Philosophy
دکتر نصرالله حکمت
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Nasrollah Hekmat
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Philosophy
دکتر رضا داوری اردکانی
دکتر رضا داوری اردکانی
رییس
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
Reza Davari Ardakani
President
Academy Of Sciences Of Iran
دکتر محمدتقی راشدمحصل
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه زبان های باستانی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Mohammad Taghi Rashedmohassel
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies Ancient language group
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر حسین کلباسی اشتری
استاد گروه فلسفه
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Hossein Kalbasi Ashtari
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دکتر سید فتح الله مجتبایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Seyyed Fathollah Mojtabaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
دکتر کریم مجتهدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Karim Mojtahedi
Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy
ویراستارفارسی
فاطمه محمد
فاطمه محمد

Fatemeh Mohammad

ویراستار انگلیسی
دکتر علینقی باقرشاهی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: فلسفه
Ali NAghi Baghershahi
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Philosophy
مدیر اجرایی
مهدی سلطانی
مهدی سلطانی

Mehdi Soltani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۳