درباره نشریه
ISSN:
2008-8884
eISSN:
2476-5392
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
مدیر مسئول:
دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی
سردبیر:
دکتر مجید آویژگان
سردبیر:
دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی
مدیر اجرایی:
مهندس لیلا صداقت بروجنی
مدیرداخلی:
دکتر مریم جعفری ولدانی
سایت اختصاصی:
jhd.iaushk.ac.ir
نشانی:
تهران، رحمتیه ، دانشگاه آزاد واحد شهر کرد، مرکز پژوهش های گیاهان دارویی
تلفن همراه:
09131845328
صندوق پستی:
166
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/04
مدیر مسئول
دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی
عبدالله قاسمی پیربلوطی
سردبیر
دکتر مجید آویژگان
مجید آویژگان
دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی
عبدالله قاسمی پیربلوطی
هیات تحریریه
پروفسور لایل کراکر
لایل کراکر
پروفسور کیکاووس پرنگ
کیکاووس پرنگ
Key Kavous Parang
پروفسور رینر ویلی باسمن
رینر ویلی باسمن
پروفسور رودولف بایر
رودولف بایر
دکتر کریستیان زیدورن
کریستیان زیدورن
پروفسور  زامبوری
زامبوری
 نمث
نمث
پروفسور فریبرز معطر
فریبرز معطر
پروفسور برناث ژنو
برناث ژنو
دکتر عباس جعفریان دهکردی
عباس جعفریان دهکردی
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Abbas Jafarian Deh Kordi
Professor, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences,
Specialist: Pharmacology
پروفسور واسیلیس پاپاژورژیو
واسیلیس پاپاژورژیو
محمدباقر رضایی
استاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع موسسه تحقیقات جنگل و مراتع
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Mohammad Bagher Rezaee
ProfessorForestry and Rangeland Research Institute, Research Institute of Forest and Rangelands,
Specialist: Organic Chemistr
دکتر احمدرضا گلپرور
احمدرضا گلپرور
دکتر فروغ مرتضایی نژاد
فروغ مرتضایی نژاد
ویراستارفارسی
سیدسجاد هاشمی کتکی
سیدسجاد هاشمی کتکی
مدیر اجرایی
مهندس لیلا صداقت بروجنی
لیلا صداقت بروجنی
مدیرداخلی
دکتر مریم جعفری ولدانی
مریم جعفری ولدانی