درباره نشریه
ISSN:
2008-5591
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
تلفن:
021-46896000
دورنگار:
021-46896000
سایت اختصاصی:
qodsiau.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه فتح، شهر قدس، انتهای بلوار شهید کلهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
صندوق پستی:
374-37515
تاریخ به‌روزآوری: 1394/11/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۹