درباره نشریه
ISSN:
2252-0473
eISSN:
2252-0546
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر مسعود ابوالحلاج
سردبیر:
دکتر غلامحسین مهدوی
دستیار سردبیر:
محمدهادی ماهر
دبیراجرایی:
دکتر مهرداد شریفی
مدیر اجرایی:
دکتر سید جلیل معصومی
تلفن:
071-32122149
دورنگار:
071-32122149
سایت اختصاصی:
jha.sums.ac.ir
نشانی:
شیراز، بلوار زند، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، طبقه دوم، دفتر فصلنامه حسابداری سلامت، ، کدپستی: 7134814336
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/23

حسابداری سلامت، مجله‌ای است علمی - پژوهشی که با رسالت توسعه دانش حسابداری در بخش‌ عمومی (به‌ویژه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های عمومی و خصوصی) و شناسایی مسائل حسابداری مرتبط و راه‌حل‌یابی برای آن مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی و مروری-تحلیلی در حوزه حسابداری و علوم مالی بخش عمومی شامل اخلاق حرفه‌ای، بودجه‌ریزی، حسابداری بهای‌تمام شده محصولات و خدمات، حسابداری سرمایه‌های فکری و منابع انسانی، حسابداری مدیریت، حسابداری و گزارشگری مالی، حسابرسی داخلی و کارکردهای آن، حسابرسی مستقل و اعتباردهی به صورت‌های مالی، سنجش عملکرد، حسابداری اجتماعی، حسابداری محیط زیست، مدیریت مالی، نظام‌های اطلاعاتی حسابداری، پژوهش‌های بین رشته‌ای حسابداری با سایر رشته‌ها و سایر پژوهش‌های نظری و کاربردی مرتبط می‌کند. کلیه مقاله‌های دریافتی پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیات تحریریه به چاپ می‌رسد.

مدیر مسئول
دکتر مسعود ابوالحلاج
دانشیار مرکز بودجه و پایش عملکرد
وزات بهداشت درمان و آموزش پزشکی
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی
Masoud Abolhallaje
Associate Professor, Budgetingand Performance Evaluation Center
وزات بهداشت درمان و آموزش پزشکی
Specialist: Health Service Management
دستیار سردبیر
محمدهادی ماهر
محمدهادی ماهر
کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Hadi Maher
School of Management & Information Sciences
University of Shirazu
Specialist: حسابداري
سردبیر
دکتر غلامحسین مهدوی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Gholamhossein Mahdavi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Accounting
اعضای تحریریه
جواد جعفری
جواد جعفری
معاون حسابداری مدیریت مرکز بودجه و پایش عملکرد
رشته تخصصی: حسابداری
Javad Jaafari
Deputy Director of Center for Budget Accounting and Performance Monitoring
Specialist: Accounting
دکتر جواد مرادی
استادیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Javad Moradi
Assistant Professor
University of Shirazu
Specialist: Accounting
دکتر محمدامین ناظمی
استادیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Amin Nazemi
Assistant Professor
University of Shirazu
Specialist: Accounting
دکتر مسعود ابوالحلاج
دانشیار مرکز بودجه و پایش عملکرد
وزات بهداشت درمان و آموزش پزشکی
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی
Masoud Abolhallaje
Associate Professor, Budgetingand Performance Evaluation Center
وزات بهداشت درمان و آموزش پزشکی
Specialist: Health Service Management
دکتر محمدهادی ایمانیه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوارش بخش کودکان
Mohammad Hadi Imanieh
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Pediatric Gastroenterology
دکتر پیوند باستانی
دانشیار دانشکده مدیریت و علوم انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Peivand Bastani
Assistant Professor School of Management & Information Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services, health policy
دکتر امید پورحیدری
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: حسابداری
Omid Pourheydari
Professor Faculty of Management and Economics
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Business, Management and Accounting, Economics, Econometrics and Finance
دکتر شکرالله خواجوی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Shokrollah Khajavi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Accounting
مریم رمضانیان
مریم رمضانیان

Maryam Ramzanian

دکتر محمدحسین ستایش
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammad Hossein Setayesh
Professor
University of Shirazu
Specialist: Accounting
دکتر سید حمیدرضا طباطبایی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Seyed Hamid Reza Tabatabaie
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر علی کشتکاران
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: مدیریت
Ali Kesht Karan
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Management
دکتر مهرزاد لطفی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: رادیولوژی
Mehrzad Lotfi
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Radiology
دکتر غلامحسین مهدوی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Gholamhossein Mahdavi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Accounting
دکتر محمد نمازی
استاد دانشکده اقتصاد و حسابداری
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Mohammd Namazi
Professor Faculty of Economics Management and Social Sciences
University of Shirazu
Specialist: Accounting, Cost and Managerial Accounting, Research Methods, Capital Market Research
ویراستارفارسی
دکتر غلامحسین مهدوی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حسابداری
Gholamhossein Mahdavi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Accounting
ویراستار انگلیسی
مریم نورنمایی
مریم نورنمایی
عضو انجمن زبانشناسی ایران
Maryam Nour Namaee
Member of Iranian Society of Linguistics
دبیراجرایی
دکتر مهرداد شریفی
دکتر مهرداد شریفی
معاون توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mehrdad Sharifi
Deputy Development Manager and Resources
Shiraz University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر سید جلیل معصومی
استاد
رشته تخصصی: تغذیه بالینی
Seyed Jalil Masoumi
professor
Specialist: Clinical Nutritionist
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۷