درباره نشریه
ISSN:
2008-4390
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر محمود عباسی
مدیر مسئول:
دکتر محمود عباسی
سردبیر:
دکتر سید مصطفی محقق داماد
مدیر اجرایی:
تارا محسنی
ویراستار فارسی:
الهه پارسا
سایت اختصاصی:
www.ijmedicallaw.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر (عج) ، روبروی خیابان توانیر، بن بست شمس، پلاک 8، طبقه اول، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دبیرخانه فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی
تلفن همراه:
09920558234
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/01
صاحب امتیاز
دکتر محمود عباسی
دانشیار حقوق پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmoud Abbasi
Associate Professor, Medical Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Management Information Systems (MIS
مدیر مسئول
دکتر محمود عباسی
دانشیار حقوق پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmoud Abbasi
Associate Professor, Medical Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Management Information Systems (MIS
سردبیر
دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Islamic Law and Philosophy
اعضای تحریریه
Bernard Bolek
Bernard Bolek
Criminal law specialist, professor at Sorbonne University
Sebastian Beek
Sebastian Beek
specializing in Private Law, professor at University of Paris
دکتر ژاک بوریکان
دکتر ژاک بوریکان
متخصص حقوق جزا، استاد دانشگاه اکس مارسی
دکتر احمدعلی نوربالا
استاد گروه روان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی
Ahmad Ali Noorbala
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر محمد توکل
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Tavakol
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
Gerard Memtu
Gerard Memtu
Specialist in medical law, professor at University of Poitiers in France
دکتر عباس کریمی
استاد گروه جراحی دهان و فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Abbas Karimi
Professor Department of Oral & Maxillofacial Surgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Private law
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
سید حسین حسینی
سید حسین حسینی
استادیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Seyed Hossein Hosseini
Assistant Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: criminal law
دکتر علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor Functional Neurosurgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
دکتر عبدالعزیز ساشادینا
دکتر عبدالعزیز ساشادینا
استاد دانشگاه ویرجینیا
رشته تخصصی: دین شناسی و اخلاق زیستی
Abdul Aziz Sashadyna
Professor
Specialist: Theology and bioethics
دکتر محمود عباسی
دانشیار حقوق پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی
Mahmoud Abbasi
Associate Professor, Medical Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Management Information Systems (MIS
دکتر لادن عباسیان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Laden Abbasian
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious diseases
دکتر ایرج فاضل
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی عروق
Iraj Fazel
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Vascular Surgery
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد تمام حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
Hossein Mirmohammadsadeghi
Full Professor, Criminal Law
Shahid Beheshti University
ویراستار فارسی
الهه پارسا
الهه پارسا

مدیر اجرایی
تارا محسنی
تارا محسنی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۸۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۸۳۷