درباره نشریه
ISSN:
2322-4940
eISSN:
2345-5497
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
91
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بابل
مدیر مسئول:
دکتر فرزاد جلالی
سردبیر:
پرویز امری
ویراستار فارسی:
منیره پروانه
ویراستار انگلیسی:
سید محمد الله قلی پور
تلفن:
011-32190593
دورنگار:
011-32190593
سایت اختصاصی:
www.mededj.ir
نشانی:
بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علمی پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/11
مدیر مسئول
دکتر فرزاد جلالی
استاد گروه قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyed Farzad Jalali
Professor Department of Cardiology
Babol University of Medical Sciences
سردبیر
پرویز امری
استاد بیهوشی، واحد توسعه و تحقیقات بیمارستان آیت ا... روحانی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: متخصص بیهوشی ، فلوشیپ مراقبت ویژه
Parviz Amri
Professor, Anesthesiology
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiologist, Intensivist
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی جهانی
دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mohammad Ali Jahani
Associate Professor, Social Determinant of health
Babol University of Medical Sciences
زینب غلام نیا

دکتر یوسف یحیی پور
دانشیار مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، پژوهشکده سلامت
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: Medical Virology
Yousef Yahyapour
Associate Professor, Infectious Diseases Research Center, Health Research Center
Babol University of Medical Sciences
دکتر سلیمان احمدی
استاد آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Soleiman Ahmady
Professor, Medical Education
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: medical education
دکتر تامر ادیرنه
دکتر تامر ادیرنه
دانشگاه پاموکاله دنیزلی، ترکیه
Tamer Edirne

دکتر سردار ازدمیر
دکتر سردار ازدمیر
دانشگاه پاموکاله دنیزلی، ترکیه
Serdar Ozdemir

دکتر محمدرضا اسماعیلی دوکی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mohammad Reza Esmaeili Dooki

Babol University of Medical Sciences
دکتر ملیح السین
دکتر ملیح السین

Malih Elcin
السين
پرویز امری
استاد بیهوشی، واحد توسعه و تحقیقات بیمارستان آیت ا... روحانی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: متخصص بیهوشی ، فلوشیپ مراقبت ویژه
Parviz Amri
Professor, Anesthesiology
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiologist, Intensivist
دکتر علی بیژنی
استادیار پژوهشکده سلامت
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Ali Bijani
Assistant Professor, Health Research Institute
Babol University of Medical Sciences
دکتر محمد جلیلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اورژانس
Mohammad Jalili
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
دکتر یحیی جوادیان
دانشیار مرکز تحقیقات اختلال حرکت
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Yahya Javadian
Associate Professor Movement Disorders Research Center
Babol University of Medical Sciences
دکتر سید غلامعلی جورسرایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: علوم پایه
Seyed Gholam Ali Jorsaraie
Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Basic Sciences
دکتر مصطفی جوانیان
گروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mostafa Javanian
Department of Infectious Diseases
Babol University of Medical Sciences
دکتر ایمان جهانیان

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Iman Jahanian

Babol University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا حسنجانی روشن
استاد گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Mohammad Reza Hasanjani Roshan
Professor Infectious and tropical diseases
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر رضا حسینی
دانشیار علوم کشاورزی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: حشره شناسی
Reza Hosseini
Professor Plant Protection
Babol University of Medical Sciences
دکتر یدالله زاهدپاشا
استاد گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: نوزادان
Yadollah Zahedpasha
Professor Department of Pediatrics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
دکتر پروین سجادی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Parvin Sajjadi

Babol University of Medical Sciences
دکتر جواد سرآبادانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی دهان و دندان
Javad Sar Abadani
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Oral Medicine
دکتر هادی سرخی
استاد گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Hadi Sorkhi
Professor Department of Pediatrics
Babol University of Medical Sciences
دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی و آموزش پزشکی، بیماری های داخلی
Kamran Soltani Arab Shahi
Professor medical School
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medicine & Medical Education, Internal diseases
دکتر علی شبستانی منفرد
استاد گروه بیوفیزیک
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Ali Shabestani Monfared
Professor Department of Biophysics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر فرنگیس شوقی
دکتر فرنگیس شوقی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
Farangis Shoghi

دکتر همایون علاقه مند
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
Homayoon Alaghehmand
Associate Professor dental College
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Esthetic and restorative dentistry
دکتر بهرام عین اللهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Bahram Einollahi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر جلیل کوهپایه زاده
استادیار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Jalil Koohpaye Zade
Assistant Professor Center for Disease Control and Prevention
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
دکتر یوسف مرتضوی
دکتر یوسف مرتضوی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: هماتولوژی
Yousef Mortazavi
Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: hematology
دکتر امرالله مصطفی زاده
دانشیار گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Amrollah Mostafa Zadeh
Associate Professor Department of Microbiology and Immunology
Babol University of Medical Sciences
دکتر عظیم میرزازاده
هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Azim Mirza Zadeh
Faculty Member Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
سید جمال میرموسوی
سید جمال میرموسوی

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
Seyyed Jamal Mir Mousavi

Sabzevar University of Medical Sciences
دکتر ابراهیم میکانیکی
دکتر ابراهیم میکانیکی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Ebrahim Mikaniki

Babol University of Medical Sciences
نسرین نوابی
دانشکده پرستاری رامسر
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: پرستاری
Nasrin Navabi

Babol University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر نوین نیک بخش
دانشیار گروه جراحی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Novin Nikbakhsh
Associate Professor Department of surgery
Babol University of Medical Sciences
Ronald Harden
Ronald Harden

دکتر شهرام یزدانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارتوپدی
Shahram Yazdani
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic
مریم قائمی امیری
مریم قائمی امیری

Maryam Ghaemi Amiri

ویراستار فارسی
منیره پروانه
منیره پروانه

Monireh Parvaneh

ویراستار انگلیسی
سید محمد الله قلی پور
سید محمد الله قلی پور

Seyyed Mohammad Allah Gholi Poor

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۶