درباره نشریه
ISSN:
2676-4377
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول:
دکتر حسین نگارش
سردبیر:
دکتر محمود خسروی
مدیر اجرایی:
مسعود سعیدی
مدیرداخلی:
دکتر صمد فتوحی
کارشناس:
مرضیه دارائی
تلفن:
054-31136799
دورنگار:
054-31136799
سایت اختصاصی:
jneh.usb.ac.ir
نشانی:
زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، ، کدپستی: 9816745639
تلفن همراه:
09330367636
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/28

مخاطرات محیطی  به عنوان یکی از تهدیدات جوامع بشری و مانعی بر سر راه توسعه پایدار در سالهای اخیر اهمیتی زیادی پیدا کرده ­اند. بدون شک با توجه به افزایش جمعیت جهان، فشار بیش از حد به منابع طبیعی و محیط زیست و اقلیم در حال گذر مخاطرات محیطی در برنامه ­ریزی­های کشورهای مختلف اولویت­های بالایی را به خود اختصاص می­دهند.

بر اساس آمار در طی 30 سال گذشته بیش از 4 میلیون نفر در جهان بر اثر بلایای طبیعی جان باخته ­اند و بیش از 3 میلیارد نفر آسیب دیده ­اند. خسارات مالی نیز رقم  بیش از 250 میلیارد دلار را نشان می­دهد. نکته با اهمیت­ تر آن است که  فراوانی وقوع و شدت این مخاطرات رو به افزایش است. کشور ما بدلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود همواره در برابر این مخاطرات آسیب­ پذیر بوده و بخش زیادی از این مخاطرات در ایران احتمال وقوع دارند.

دانشکده جغرافیا و برنامه ­ریزی محیطی با توجه به ضرورت نگاه علمی به این  رویدادها و بخصوص موقعیت استان سیستان و بلوچستان تصمیم به راه ­اندازی مجله مخاطرات محیطی گرفت. با توجه به سابقه بیش از 40 سال آموزش دانش جغرافیا در دانشگاه سیستان و بلوچستان، دایر بودن مقاطع  مختلف تحصیلی از کارشناسی تا دکتری و انجام ده ها طرح پژوهشی، پایان­ نامه و مقالات متعدد پشتوانه قوی برای انتشار این مجله بود. از سال 1390 با پذیرش دانشجو در مقطع ارشد مخاطرات محیطی عملا دانشکده به عنوان اولین مجری برگزاری این دوره، رسالتی ویژه را جهت انجام مطالعات و تحقیقات در زمینه پایش، پیش­ بینی، مدیریت و پیشگیری مخاطرات محیطی به عهده گرفت. با دعوت از اساتید برجسته برای مشارکت در هیات تحریریه و فراخوان ارسال مقالات در سال جاری هم اینک اولین شماره این مجله به زیور طبع آراسته شده است. بدیهی است ادامه فعالیت در این زمینه نیازمند مشارکت تمامی فرهیختگان، اندیشمندان، اساتید، کارشناسان و دانشجویان مرتبط با مطالعات مخاطرات محیطی در کشور می­باشد. هدف ما ارتقاء سطح مجله به استاندارهای بین­ المللی است. امیدواریم با استقبال و همکاری شما متخصصان محترم در آینده ­ای نزدیک شاهد شکوفایی و درخشش نتایج پژوهش­های انتشار یافته در سطح بین­ المللی باشیم.

مدیر مسئول
دکتر حسین نگارش
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی، روش های علمی در باستان شناسی- ژئومورفولوژی
Hosein Negaresh
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Natural geography and geomorphology, Scientific Methods in Archaeology- Geomorphology
کارشناس
مرضیه دارائی
مرضیه دارائی
کارشناس ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری - توریسم
Marzieh Daraei
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Urban Planning - Tourism
سردبیر
دکتر محمود خسروی
استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی
Mahmood Khosravi
Professor, Faculty of Geography and Environmental Planning, University of Sistan and Baluchestan
هیات تحریریه
دکتر عیسی ابراهیم زاده
استاد جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Issa Ebrahimzadeh
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Urban Planning, Geography and Urban Planning
دکتر سعید جهانبخش
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Saeid Jahanbakhsh
Professor, University of Tabriz
Specialist: climatology
دکتر محمود خسروی
استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی
Mahmood Khosravi
Professor, Faculty of Geography and Environmental Planning, University of Sistan and Baluchestan
دکتر محمدحسین رامشت
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mohammad Hossein Ramesht
Professor, School of Geography, University of Isfahan
Specialist: Geomorphology
دکتر علی عسگری
استاد
رشته تخصصی: مخاطرات محیطی، برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای، مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار
Ali Asgary
Professor,
Specialist: Environmental hazards, Town and Regional Planning, Catastrophic modeling and simulation, business continuity, catastrophic restructuring
دکتر بهلول علیجانی
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: هواشناسی، جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی
Bohlool Alijani
Professor, Kharazmi University
Specialist: Meteorology, Natural geography and climatology
دکتر حسنعلی غیور
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا طبیعی
Hasan Ali Ghayoor
Professor, University of Isfahan
Specialist: Natural geography
دکتر حسین نگارش
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی، روش های علمی در باستان شناسی- ژئومورفولوژی
Hosein Negaresh
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Natural geography and geomorphology, Scientific Methods in Archaeology- Geomorphology
دکتر سیدابوالفضل مسعودیان
استاد گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی
Sayed Abolfazl Masoodian
Professor, University of Isfahan
Specialist: Climatology, Climate Deterrence
دکتر احمد اکبری
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Ahmad Akbari
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Agricultural Economics
دکتر علیرضا شهریاری
دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهی
Ali Reza Shahriari
Associate Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Plant ecophysiology
دکتر صمد فتوحی
دانشیار
رشته تخصصی: ژئومورفولوزی
Samad Fotohi
Associate Professor,
Specialist: Geomorphologic
ویراستارفارسی
دکتر یعقوب فولادی
دکتر یعقوب فولادی
ویراستار انگلیسی
دکتر یحیی کیخایی
دکتر یحیی کیخایی
مدیر اجرایی
مسعود سعیدی
کارشناس ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Masoud Saeedi
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Geomorphology
مدیرداخلی
دکتر صمد فتوحی
دانشیار
رشته تخصصی: ژئومورفولوزی
Samad Fotohi
Associate Professor,
Specialist: Geomorphologic
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۴