درباره نشریه
ISSN:
2645-7695
eISSN:
2676-3028
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر شهاب اسفندیاری
سردبیر:
دکتر کمال اکبری
مدیرداخلی:
دکتر عیسی زارعی
کارشناس:
معصومه امید
سایت اختصاصی:
Jrsm.qomirib.ac.ir
تلفن:
025-32904414
نشانی:
قم، بلوار امین، دانشکده صدا و سیما
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/19
مدیر مسئول
دکتر شهاب اسفندیاری
استاد دانشکده سینما و تئاتر
دانشگاه هنر ایران
رشته تخصصی: نظریه انتقادی و مطالعات فیلم
Shahab Esfandyari
School of Cinema and Theater
IRAN University Of Art
Specialist: Critical Theory and Film Studies
سردبیر
دکتر کمال اکبری
استادیار فرهنگ و ارتباطات اسلامی
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدرس معارف اسلامی
Kamal Akbari
Assistant Professor
Iran Broadcasting University
Specialist: Islamic Education
اعضای تحریریه
دکتر احمد ضابطی جهرمی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت و ارتباطات، مدیریت رسانه
Ahmad Zabeti Jahromi
Professor Faculty of Management
Iran Broadcasting University
Specialist: Management and Communication, Media management
دکتر شمس الله مریجی
استادیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فقه و اصول، اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین، علوم اجتماعی
Shamsollah Mariji
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Public policy making
سید حسین شرف الدین
مدرس و محقق
Sayyed Hossain Sharafoddin

دکتر ناصر باهنر
استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
Nasser Bahonar
Professor, culture & communication
Specialist: Islamic Education and Culture and Communication
دکتر علی رجب زاده طهماسبی
دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Ali Rajabzadeh Tahmasbi
Associate Professor School of Radio and Television Production
Iran Broadcasting University
Specialist: Art research
دکتر اصغر فهیمی فر
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ و فلسفه هنر
Asghar Fahimifar
Associate Professor College of Arts and Architecture
Tarbiat Modares University
Specialist: History and Philosophy of Art
دکتر سید مجتبی رضوی طوسی
دانشیار
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، معارف اسلامی
Seyedmojtaba Razavi Toosi
Associate Professor
Iran Broadcasting University
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic Education
احمدرضا معتمدی
احمدرضا معتمدی

عزیزالله سالاری

مدیرداخلی
دکتر عیسی زارعی
پژوهشگر دانشکده دین و رسانه
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Easa Zarei
Researcher, Religion and Media faculty
Iran Broadcasting University
Specialist: Information Science and Science
کارشناس
معصومه امید

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۷