درباره نشریه
ISSN:
2383-1081
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه پیامبر اعظم (ص) ساری
مدیر مسئول:
دکتر سید علی هاشمی
سردبیر:
دکتر علی اصغر زکوی
کارشناس:
دکتر محمدعلی دیانی
نشانی:
ساری، بلوار امام رضا (ع)، بعد از جمعیت هلال احمر استان، کوچه آزادگان
تلفن:
011-33283175
دورنگار:
011-33283175
تلفن همراه:
09112559533
سایت اختصاصی:
www.ipmsariqt.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/12
مدیر مسئول
دکتر سید علی هاشمی
دکتر سید علی هاشمی

سردبیر
دکتر علی اصغر زکوی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: فلسفه، کلام اسلامی
Ali Asghar Zakavi
Associate Professor, Islamic teachings
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: philosophy
اعضای تحریریه
محمود ابوترابی
محمود ابوترابی
استادیار
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
دکتر محمود دیانی
استادیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فلسفه دین و مسائل جدید کلامی
Mahmood Dayyani
Assistant professor
University of Mazandaran
دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و معارف اسلامی
Mohammad Ali Rezaee Esfahani
Professor Department of Quran and Hadith Sciences
Al-Mustafa International University
Specialist: Quran Science and Islamic Studies
دکتر علی اصغر زکوی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: فلسفه، کلام اسلامی
Ali Asghar Zakavi
Associate Professor, Islamic teachings
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: philosophy
دکتر محمد اسماعیل قاسمی طوسی
استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: تفسیر قرآن و متون اسلامی
Mohammad Esmaeil Ghasemi Toosi
Assistant Professor, mazandran
دانشگاه مازندران
دکتر محمود قیوم زاده
استاد واحد ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق
Mahmuod Ghaumzadeh
Professor Saveh unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and principles of law
دکتر محمدمهدی گرجیان عربی
دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Mohammad Mahdi Georgian
Associate Professor
Baqir al-Olum University
دکتر سید رضا مودب
استاد گروه علوم قران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: الهیات ، علوم قران و حدیث و تفسیر
Sayed Reza Moaddab
Professor, qoran
University of Qom
سید علی هاشمی خان عباسی
سید علی هاشمی خان عباسی
استادیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: فقه و حقوق
کارشناس
دکتر محمدعلی دیانی
دکتر محمدعلی دیانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۴