درباره نشریه
ISSN:
2981-1368
eISSN:
2981-135X
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
بیمارستان پرندگان سانا
مدیر مسئول:
دکتر جمشید رزم یار
سردبیر:
دکتر جمشید رزم یار
سایت اختصاصی:
jpsad.com
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید ستاری، بلوار فردوس غرب (ناصر حجازی)، خیابان ورزی شمالی، کوچه هشتم شرقی، پلاک 2
تلفن:
021-44121214
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/17
مدیر مسئول
دکتر جمشید رزم یار

Jamshid Razmyar

سردبیر
دکتر جمشید رزم یار

Jamshid Razmyar

اعضای تحریریه
دکتر جمشید رزم یار

Jamshid Razmyar

Hafez Mohamed Hafez

Qingmei Xie

دکتر علیرضا خسروی
استاد
دانشگاه تهران
Ali Reza Khosravi
Professor
University of Tehran
دکتر سید مصطفی پیغمبری

دانشگاه تهران
Seyed Mostafa Peighambari

University of Tehran
دکتر علیرضا زاهدی

Alireza Zahedi

Ndaleh Wozerou Nghonjuyi

دکتر ساسان فریدونی
دکتر ساسان فریدونی

Sasan Fereidouni

دکتر سعید بکایی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Saied Bokaie
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Epidemiology
دکتر حسن کرمانشاهی

Hassan Kermanshahi

دکتر محمدهادی سخاواتی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴