گذشته چهار‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، شماره 9836، 12 صفحه
1
صفحه اول
گشایش اقتصادی یا بهره برداری سیاسی؟ / «رسالت» طرح گشایش اقتصادی دولت را واکاوی کرد
مسعود پیرهادی
5
شهرستان ها
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 6 الی 8)
9
بین الملل
استثمار علنی کارگران در اروپا / چرا مدعیان حقوق بشر سکوت کرده‌اند؟
محمد علیزاده
10
اجتماعی
تحصیل اختیاری، ترک اجباری! / وقتی فضای مجازی، دانش‌ آموزان را از پوشش نظام آموزشی خارج می‌ کند
مرضیه صاحبی
آزمون سراسری به تعویق افتاد / خبر خوش برای خانواده‌های داوطلبان کنکور
12
صفحه آخر
تزکیه بر تعلیم مقدم است / نگاهی بر اهمیت جایگاه فرهنگی انقلاب، در نظام آموزش‌ و پرورش
مصطفی هدایی