گذشته شنبه ۲۹‌شهریور ۱۳۹۹، شماره 9866، 12 صفحه
1
صفحه اول
بازگشت طوفانی کرونا / افزایش آمار مبتلایان و جان باختگان کووید 19 براثر تسامح و تساهل سیاست گذاران
مسعود پیرهادی
3
سیاسی
وزارت صمت 132 روز در فقدان وزیر / عوامل تعلل دولت در معرفی وزیر صمت بررسی شد
سعید امینی
5
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 5 الی 8)