زمین دما- فشارسنجی داسیت مارکوه (شمال شرق بیرجند) و برونبوم های آمفیبولیتی آن

چکیده:
برونبوم های آمفیبولیتی فراوان ترین برونبوم گنبد داسیتی مارکوه واقع در شمال شرقی بیرجندند. این داسیت حاوی پلاژیوکلاز، کوارتز، هورنبلند سبز، بیوتیت و مگنتیت و برونبوم های آمفیبولیتی دارای هورنبلندهای سبز و قهوه ای، پلاژیوکلاز ± بیوتیت ± کوارتز ± پیروکسن هستند. براورد دما و فشار بر پایه ی مقدار Al موجود در آمفیبول ها نشان می دهد که هورنبلندهای سبز سنگ میزبان در دمای C 804-784 و فشار Kbar 6- 5 در اعماق Km 52/23- 44/20 و هورنبلندهای سبز و قهوه ای موجود در برونبوم آمفیبولیتی در دمای C 845-777 و فشار Kbar 50/7- 5 در عمق Km 30- 20 تشکیل شده اند. دلیل گسترده تر بودن گستره ی دما و فشار برای برونبوم نسبت به سنگ میزبان، این است که برونبوم های آمفیبولیتی حاوی هورنبلند سبز و پلاژیوکلاز نخست از دگرگونی دماجنبشی واحدهای بازی پی سنگ افیولیتی منطقه، در رخساره ی آمفیبولیت تشکیل شده اند. در ادامه با افزایش دما و فشار در اواخر این رخساره و اوایل رخساره ی گرانولیت هورنبلند سبز به هورنبلند قهوه ای تبدیل، پلاژیوکلازها کلسیم دارتر شدند، حتی کلینوپیروکسن هم به وجود آمده است. در نهایت، با سقوط آمفیبولیت های وابسته به پی سنگ منطقه به داخل ماگما، جائی که شرایط برای تشکیل هورنبلند سبز در سنگ میزبان فراهم بوده، هورنبلندهای قهوه ای برونبوم نیز دوباره به هورنبلند سبز تبدیل شده-اند. نتایج آنالیز نقطه ای و شواهد میکروسکوپی تایید کننده این فرایند است. پلاژیوکلازهای برونبوم ها نسبت به پلاژیوکلازهای داسیت کلسیم دارند.
زبان:
فارسی
صفحه:
43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1006447 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!