تعیین کربوهیدرات های غیر نشاسته ای و انرژی قابل متابولیسم ارقام مختلف گندم ایران در تغذیه طیور

چکیده:
میانگین ترکیبات شیمیایی 19 رقم گندم تولیدی در کشور ایران شامل: ماده خشک، پروتئین خام، الیاف خام، چربی خام، خاکستر، عصاره عاری از ازت، قند، نشاسته و انرژی خام به ترتیب 95/95، 69/14، 75/2، 25/1، 66/1، 64/79، 15/5، 34/70 درصد و 8/4206 کیلوکالری بر کیلوگرم می باشد. میانگین انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت 46/3020 کیلوکالری بر کیلوگرم، انرژی قابل متابولیسم حقیقی و تصحیح شده برای ازت به ترتیب 53/3422 و 46/3422 کیلوکالری بر کیلوگرم ماده خشک می باشد که بین 19 ارقام گندم اختلاف آماری وجود دارد. میانگین نشاسته قابل هضم ارقام گندم 27/96 درصد و ویسکوزیته فضولات حاصل از ارقام گندم cps 52/1 تعیین گردید. نتایج نشان داد که میانگین نشاسته کل، نشاسته مقاوم و نشاسته غیرمقاوم به ترتیب 08/65، 66/0 و 187/63 درصد و مقدار آمیلوز، آمیلوپکتین و آرابینوزایلان ها به ترتیب 54/20، 46/79، 84/4 درصد در ماده خشک می باشد. مقدار بتاگلوکان کل، محلول و نا محلول ارقام مختلف گندم به ترتیب 58/0، 024/0 و 56/0 درصد است. مقدار کربوهیدرات های غیر نشاسته کل، محلول و نامحلول در 19 رقم مختلف گندم به ترتیب 39/18، 21/16 و 011/1 درصد در ماده خشک می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1011714 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!