مطالعه مقدماتی اکولوژیک مارمولکهای شهرستان فردوس (استان خراسان جنوبی)

نویسنده:
چکیده:
به منظور مطالعه مقدماتی فون مارمولکهای شهرستان فردوس این تحقیق بمدت 7 ماه در استان خراسان جنوبی انجام شد. در مجموع، 72 نمونه از 11 ایستگاه از طریق پیاده روی و مشاهده مستقیم و با دست جمع آوری گردیدند. نمونه ها پس از جمع آوری، به آزمایشگاه منتقل شدند و با کمک کلید موجود در منابع، مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نمونه ها متعلق به 3 خانواده (Lacertidae، Agamidae، Gekkonidae)، 10 جنس و 17 گونه شامل: Teratoscincus scincus، T. bedriagai، Crossobamon eversmanni، Bunopus tuberculatus، Phrynocephalus scutellatus، Ph. mystaceus، Trapelus agilis، Eremias nigrocellata، E. fasciata، E. persica، Agamura persica، Mesalina watsonana، Cyrtopodion scabrum، C. caspium، C. longipes، Laudakia nupta، L. microlepis می باشند. در این تحقیق زیستگاه گونه های شناسایی شده نیز مورد مطالعه قرار گرفت.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1036684 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.