اثرات سایه مشخصه سطوح در پدیده پراکندگی از سطوح ناهموار

پیام:
چکیده:
در پراکندگی امواج از سطوح ناهموار با استفاده از مورفولوژی سطح، که به صورت عمودی توسط میکروسکوپ نیروی اتمی گزارش می شود، همواره دیدگاه جامع و صحیحی به دست نخواهد آمد. در صورتی که زبری نسبت به طول موج از حدی بیشتر شود، محاسبات نظری از نتایج تجربی انحراف یافته و بدون در نظر گرفتن اثرات سایه اصلاح نمی گردد. در این مقاله به جای در نظر گرفتن مستقیم اثر سایه در معادلات پراکندگی، تاثیر این اثر را بر روی پارامترهای مشخص کننده سطوح مورد بررسی قرار داده ایم. در صورت وجود سایه، بسته به زاویه تابش و طول موج تابشی قسمت هایی از سطح مشاهده نخواهد شد و از این رو مشخصات سطح به زاویه فرودی بستگی خواهد داشت. در این مقاله در چارچوب تقریب بورن، اثر سایه بر مشخصه های سطح خود متشابهی که از یک نمونه تجربی تهیه شده مورد بررسی قرار گرفته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p1043255 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!