مقایسه اثر روش های مختلف دباغی بر خصوصیات فیزیکی چرم شترمرغ

پیام:
چکیده:
برای تعیین روش مناسب دباغی پوست شترمرغ، وزن مخصوص ظاهری، ضخامت، مقاومت و کشش پذیری چرم ناحیه اصلی شترمرغ های 12 تا 14 ماهه (تعداد = 15) در روش های مختلف دباغی (کرومی، گیاهی و آلومی) مطالعه شد. میانگین وزن مخصوص ظاهری و ضخامت چرم ها به ترتیب 0‎/0 ± 7‎/0 گرم بر سانتی متر مربع و 1‎/0 ± 7‎/1 میلی متر تعیین شد. نیروی پارگی، مقاومت و کشش پذیری چرم های کرومی (9‎/4 ± 0‎/33 کیلوگرم نیرو، 9‎/23 ± 2‎/197 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و 0‎/7 ± 3‎/53 درصد) بیشتر از چرم های آلومی (5‎/5 ± 4‎/27 کیلوگرم نیرو، 7‎/26 ± 7‎/161 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و 8‎/7 ± 4‎/46 درصد) و چرم های گیاهی (5‎/4 ± 0‎/13 کیلوگرم نیرو، 8‎/21 ± 7‎/70 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و 4‎/6 ± 1‎/40 درصد) بود (05‎/0P<). به طورکلی، کیفیت مکانیکی چرم شترمرغ در فرآوری دباغی کرومی بهتر از چرم آلومی و گیاهی به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1061016 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.