سیاست های سلجوقیان در تصرف سرزمین های رومی قفقاز و آناطولی

نویسنده:
چکیده:
مناطق قفقاز و آناطولی در منتهی االیه شمال غربی ایران از جمله نواحی مهم و مقصد در عرصه ی مهاجرت قبایل ترکمان و سیاست توسعه ی ارضی سلجوقیان بود که از سال 440 هجری به بعد محل توجه جدی ترکمانان و سلاطین سلجوقی قرار گرفت. بخش مهمی از نواحی مفتوحه ی قفقاز توسط قوای ترکمان که قفقاز مرکزی و غربی و آناطولی را شامل می شد و در حوزه قلمرو سیاسی بیزانس قرار داشت، متعلق به حاکم نشین های مسیحی (آبخاز، ایبریا یا گرجستان، ارمنستان و واسپورگان (وان)... بود. سلجوقیان و قبایل ترکمان تابعه ی آنها، از دوره سلطان طغرل و آلپ ارسلان با نفوذ در امیرنشین های مسیحی ارمنستان و آبخاز و کرج و نواحی شرقی آناطولی، و با استفاده از نتایج نبرد ملازگرد در تثبیت حضور سیاسی شان، تدریجا زمینه های نفوذ سیاسی خود را در این مناطق فراهم ساختند. خصوصا اینکه از دوره ی سلطان ملکشاه به واسطه سیاست هدایت ترکمانان به مناطق درونی آناطولی و تصرف انطاکیه به عنوان پایگاه مرکزی بیزانس و فرهنگ و مدنیت مسیحی در جنوب آناطولی، بخش های مهمی از این سرزمین تحت نفوذ قبایل ترکمان و نظارت قوای دولت سلجوقی قرار گرفت.
زبان:
فارسی
صفحه:
79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1070501 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!