بررسی رابطه ی بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان و توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه

چکیده:
مطالعه توزیع درآمد و عوامل موثر بر آن از چند دهه ی گذشته آغاز شده است. پس از آنکه فرضیه کوزنتس در بسیاری از کشورها مانند کشورهای آمریکای لاتین به اثبات نرسید، فرصتی برای مطالعه دقیق توزیع درآمد و عواملی که بر آن موثر هستند، پیش آمد. در میان این عوامل، بررسی اثر سیاست های اقتصادی نقش مهم تری دارد، چرا که این سیاست ها عموما با هدف بهبود شرایط اقتصادی صورت می گیرد و بررسی این موضوع که در عمل چه عملکردی بر جای گذاشته، می تواند برای تصمیم گیری های بعدی راهگشا باشد. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، بررسی آثار بی ثباتی سیاست های اقتصادی بر نابرابری درآمد بود. دلایل و انگیزه ی سیاست ها مد نظر نبود و صرفا به این مسئله پرداختیم که هر نوع بی ثباتی، با هر قصدی که صورت بگیرد، می تواند منجر به نابرابری بیشتر گردد. در این مقاله به بررسی رابطه میان بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان و نابرابری درآمد می پردازیم. تورم، تغییرات نرخ رشد حجم پول، کسری بودجه که نتیجه بی ثباتی سیاست های اقتصادی است مهمترین کانال های تاثیرگذاری بی ثباتی سیاست ها بر توزیع درآمد می باشند. برای بررسی کمی رابطه مذکور، با استفاده از یک الگوی رگرسیونی مبتنی بر داده های تابلویی متشکل از 40 کشور در حال توسعه و با استفاده از شاخص های بی ثباتی مختلف و ضریب جینی، رابطه ی مستقیم میان بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان و نابرابری درآمد را مورد آزمون قرار داده ایم. نتایج بدست آمده از برآورد مدل نشان می دهد که افزایش بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان موجب افزایش ضریب جینی می گردد و نابرابری درآمدی را افزایش می دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
181
لینک کوتاه:
magiran.com/p1110226 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.