بررسی آزمایشگاهی حشره کش میکروبی تولید شده توسط باکتری باسیلوس تورینژینسیس از پساب کارخانه نشاسته به منظور کنترل بیولوژیک لارو کولکس پیپینس

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اپیدمی بیماری های خطرناک و آزار و اذیت ناشی از گزش Culex pipiens، اهمیت پزشکی این حشرات را بیشتر کرده است. امروزه، موفق ترین حشره کش های زیستی، توسط باکتری هایی از جنس باسیلوس تولید می شوند که در مرحله ی تشکیل اسپور، اندوتوکسین های پروتئینی کریستاله تولید کرده و هنگام ورود به روده حشرات، تحت شرایط قلیایی، فعال شده و باعث صدمه به غشای سلول های روده و تشکیل سوراخ در غشا می شوند. استفاده از پساب هایی که از کارخانجات مواد غذایی حاصل می شوند، راهی مناسب جهت تولید محصولات با ارزش، مانند حشره کش های زیستی است. هدف از این تحقیق، استفاده از پساب کارخانه تولید نشاسته برای تولید حشره کش زیستی توسط B. thuringiensis در سطح آزمایشگاهی می باشد.
مواد و روش ها
در این تحقیق، باکتری H14)) Bacillus thuringiensis بر روی پساب کارخانه تولید نشاسته رشد داده شد و طی عمل تخمیر، پروتئین کریستاله با وزن مولکولی 65 کیلو دالتون، تولید گردید. پروتئین حاصل، بر روی لارو حشره ی Culex pipiens اثر داده شد و میزان مرگ و میر بعد از گذشت 24و 48 ساعت، ارزیابی و با نمونه کنترل، مقایسه گردید.
نتایج
در این مطالعه، تعداد کل باکتری ها و اسپور های تولید شده در مرحله تخمیر، شمارش شد که در محیط پلیت کانت آگار به ترتیب 108×5/12 و107×48 کلنی در هر میلی لیتر بود.
نتیجه گیری
این پژوهش نشان داد، تولید دلتا اندوتوکسین، با اسپورزایی، رابطه دارد و بیشترین میزان اثر سمیت پروتئین های کریستالی در بالاترین غلظت اسپورها می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1138472 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.