عوارض اهدای پلاکت به روش آفرزیس در انتقال خون استان تهران

چکیده:
سابقه و هدف
به کمک پلاکت فرزیس می توان تعداد بسیار بیشتر و موثرتری پلاکت به دست آورد که گاه محتوای پلاکت به دست آمده برابر با پلاکت 8 واحد خون کامل است. علاوه بر این، با تجویز این پلاکت ها، بیماران در معرض تماس با اهداکننده کمتری قرار می گیرند. هدف از این بررسی، نشان دادن میزان عوارض تولید پلاکت به روش فرزیس در انتقال خون تهران بود.
مواد و روش ها
این مطالعه گذشته نگر از سال 1384 تا 1389 بر روی 309 اهداکننده ای که جهت پلاکت فرزیس مراجعه کردند، انجام گرفت. برای همه اهداکنندگان، CBC انجام شد و در صورت داشتن Hb بالای 5/12 و پلاکت بیش از 000/150 وارد مطالعه شدند. اطلاعات مربوط به جلسات آفرزیس در فرم های مخصوص مشخصات اهداکنندگان با قید عوارض حین اهدای پلاکت ثبت و یافته ها توسط آزمون های t و کای دو و نرم افزار 19 SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
در مدت مطالعه، 302 مورد پلاکت فرزیس انجام شد که از این تعداد 81% اهداکنندگان مرد و 19% زن بودند. میانگین سنی آنان 8/9 ± 3/35 سال بود. شایع ترین عوارض اهدا، واکنش وازوواگال خفیف/متوسط(6/1%) بود و مسمومیت با سیترات در 6/1% از اهداکنندگان دیده شد که نوع متوسط آن در 3/0% اهداکنندگان مشاهده گردید.
نتیجه گیری
اهدای پلاکت به روش آفرزیس، ایمن بوده و شیوع عوارض آن بسیار پایین است. عوارض بیشتر در سنین پایین تر و اهدای نوبت اول دیده می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
139 -145
لینک کوتاه:
magiran.com/p1146744 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.