آشکارسازی هم زمان زیر کانال های همبسته OFDM برای سنجش پهن باند طیف در شبکه های رادیو شناختگر

پیام:
چکیده:
در این مقاله مساله سنجش پهن باند طیف را در حالتی که کاربران اولیه از مدولاسیون OFDM استفاده می کنند، بررسی می کنیم. در این راستا شکل پالس هر زیرکانال غیر ایده آل فرض شده و در نتیجه بخشی از توان آن به زیرکانال های مجاور نشت می کند. این پدیده باعث می شود که انرژی اندازه گیری شده از هر زیرکانال (آمارگان تصمیم گیری در آشکارساز انرژی) با اندازه گیری زیرکانال های دیگر همبستگی پیدا کند. از این رو برای آشکارسازی هم زمان وضعیت تمام زیرکانال های شبکه اولیه یک روش تکراری ساده ارائه می دهیم و بهبود عملکرد این روش را در مقایسه با آشکارسازی مجزا که در آن آشکارسازی هر زیرکانال مستقل از بقیه است، در حالات همیار و غیر همیار مشاهده می کنیم.
زبان:
فارسی
در صفحه:
101
لینک کوتاه:
magiran.com/p1154116 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!