بررسی خاصیت ضد میکروبی فیلم تهیه شده از پولولان حاوی اسانس درمنه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
در دنیا حجم زیادی از مواد بسته بندی از ترکیبات غیرقابل بازیافت که برای سلامتی مصرف کنندگان نیز مضر است تولید میگردد. راهکار پیشنهادی، استفاده از فیلمها و پوششهای تجزیهپذیر در طبیعت است. پولولان، بیوپلیمری است که توسط Aureobasidiumpullulans تولید و در ساخت فیلم های خوراکی استفاده می گردد. فیلم های خوراکی می توانند حاوی آنتی اکسیدان و مواد ضدمیکروبی باشند. هدف از این پژوهش، ابتدا بررسی امکان تولید فیلم ترکیبی خوراکی از پولولان و اسانس طبیعی گیاه درمنه (Artemisiasieberi) و سپس بررسی خواص ضدمیکروبی فیلم حاصله است.
مواد و روش ها
اسانس درمنه در هفت غلظت به محلول فیلم پولولان افزوده شده و خاصیت ضدمیکروبی از طریق روش Dick diffusion بررسی گردید. نهایتا حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) برای هر یک از میکروب ها معلوم گردید. برای آنالیز داده ها از نرم افزار SAS(V. 9.1)در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد.
نتایج
تولید فیلم پولولان حاوی اسانس درمنه امکان پذیر است. Escherichiacoli و Staphylococcus aureusبه ترتیب بیشترین و کمترین مقاومت را در برابر خاصیت ضد میکروبی اسانس درمنه دارند. MIC اسانس درمنه بر علیه باکتری های Lactobacillus plantarum، Staphylococcusaureus و Escherichiacoli به ترتیب در غلظت های 15، 10 و 15 درصد بدست آمده است.
نتیجه گیری
با توجه به اینکه امکان تولید فیلم های تجزیه پذیر در طبیعت که دارای اسانس های گیاهی به عنوان ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی هستند وجود دارد، پس شایسته است که از این مواد به منظور کاهش بار میکروبی و افزایش عمر نگهداری مواد غذایی استفاده گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
130
لینک کوتاه:
magiran.com/p1171848 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.