کلونینگ و بیان آنتی ژن LipL32 لپتوسپیرائی به عنوان کاندیدی برای تشخیص سریع بیماری

پیام:
چکیده:
Print
زمینه و هدف
یکی از مشکلات اصلی در بیماری لپتوسپیروزیس، دشواری تشخیص آن است که باعث شده این بیماری به عنوان یک چالش در سلامت انسان و دام مطرح باشد. با توجه به مشکلات موجود در آزمون آگلوتیناسیون میکروسکوپی (MAT) که روش معمول در تشخیص این عفونت است، تلاش های فراونی در جهت طراحی و اجرای روش های دقیق و سریع تشخیصی انجام شده است. با توجه به این که پروتئین غشای خارجیLipL32 می تواند به عنوان کاندید مناسبی برای مصارف تشخیصی محسوب شوند، در این مطالعه قصد بر این است که این آنتی ژن را کلون و بیان نماییم.
مواد و روش ها
ابتدا ژن LipL32 بوسیله پرایمرهای اختصاصی و روش PCR تکثیر گردید و سپس در داخل وکتور بیانی pQE30 کلون گردید و با استفاده از آزمون های کنترلی جهت قرار گیری قطعه مربوطه مورد تایید قرار گرفت. برای بیان پروتئین مورد نظر، پلاسمید نوترکیب ایجاد شده در درون میزبان مناسب (E.coli M15)، وارد و سپس بیان شد.
نتایج
پروتئین بیان شده با استفاده از آزمون الکتروفورز SDS-PAGE مورد بررسی قرار گرفت و با تکنیک وسترن بلاتینگ و استفاده از آنتی بادی های اختصاصی، تائید شد.
نتیجه گیری
پروتئین نوترکیب LipL32 با موفقیت در سیستم پروکاریوتی بیان گردید. این پروتئین را می توان در جهت طراحی روش های تشخیصی در عفونت های ناشی از لپتوسپیرا در دام یا انسان مورد استفاده قرار داد.
زبان:
فارسی
صفحه:
124
لینک کوتاه:
magiran.com/p1171864 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.