ارائه رویکردی جدید برای افزایش نرخ خروجی در سلولهای تولیدی رباتیک

پیام:
چکیده:
در این مقاله، مساله زمان بندی و توالی حرکات ربات در سلول های تولیدی رباتیک دو و سه ماشینه مدنظر قرار گرفته است. ماشین های موجود در این سلولها از نوع کنترل عددی (CNC) بوده و به دلیل دارا بودن خاصیت انعطاف پذیری، توانایی انجام همه عملیات مورد نیاز برای تولید قطعات را دارا هستند. همچنین فرض می شود قطعات مشابهی در این سلولهای تولیدی، تولید شوند. در اکثر تحقیقات قبلی انجام شده در این حوزه، استقرار تولید جریانی در سیستم تولیدی در نظر گرفته شده است. در این تحقیق، بر خلاف مطالعات قبلی این فرض نادیده گرفته شده و بر این اساس، سیکل حرکتی جدیدی برای توالی حرکات ربات در سلول تولیدی پیشنهاد شده است. بعلاوه، جانمایی ماشین ها در سیکل پیشنهادی با مطالعات قبلی متفاوت بوده و حرکت ربات نیز به صورت چرخشی در نظر گرفته می شود. زمان سیکل در سیکلهای پیشنهادی سلولهای دو و سه ماشینه محاسبه شده و ثابت شده است که زمان این سیکلها در مقایسه با زمان سیکل سایر سیاستهای حرکتی شدنی موجود در سلولهای رباتیک دو و سه ماشینه کمتر است که این منجر به افزایش نرخ خروجی در سلولهای تولیدی رباتیک خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
257 -268
لینک کوتاه:
magiran.com/p1227980 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.