تحلیل حکایتی از مثنوی براساس روان شناسی تحلیلی کارل یونگ

پیام:
چکیده:
داستان «شیر و خرگوش» در مثنوی که بازنویسی خلاقانه ای است از منبع اصلی آن در -کلیله و دمنه- قابلیت شگفت آوری برای تحلیل روان شناسانه دارد و از آنجا که آثار عرفانی عرصه کشاکش میان اضدادی چون خیروشر، هستی و نیستی، صورت و معنی و... هستند، از این رهگذر نشان از عالم روان و علم روان شناسی دارند که هدف و مقصد اصلی آن، تلاش برای آشتی اضداد و و ایجاد تعادل میان خودآگاه و ناخودآگاه (برون و درون) انسان است. در این مقاله به تحلیل داستان «شیر و خرگوش» در مثنوی بر اساس «روان شناسی تحلیلی» کارل گوستاو یونگ، با توجه به تعابیر و تفاسیر عرفانی که لازمه بررسی آثار عرفانی است، پرداخته می شود. به دلیل تمثیلی بودن داستان و وجود حیوانات، کهن الگوهای یونگ در کنار نمادهای ویژه روانی او مورد توجه قرار گرفته است. خرگوش نماد آنیما و یاریگر، شیر نماد خودآگاهی، نخچیران نماد ناخودآگاه جمعی و هم چنین نمادهای سنگ، دایره، چاه و.... به عنوان نمادهای کلیت و تمامیت (وحدت) در خدمت تکامل معنوی (فرآیند فردیت) و تعادل اضداد، کارگشای تحلیل داستان بوده و نگرش تازه ای از داستان مولانا ارائه داده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -118
لینک کوتاه:
magiran.com/p1243852 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.