حذف سیانید از محلول های آبی با استفاده ازرزین نانو ذرات آهن (لیواتیت FO36)

چکیده:
مقدمه
سیانید یکی از آلاینده های محیط زیست است که در پساب صنایع مختلف وجود دارد و موجب آلودگی منابع آب شده که برای انسان و محیط زیست خطرناک می باشد. سیانید را می توان به روش های مختلفی از محیط های آبی حذف کرد، اما غالب این روش ها هزینه بر می باشند. در این مطالعه از رزین تبادل کننده لیواتیت FO36 برای حذف سیانید در سیستم ناپیوسته استفاده شده است.
روش بررسی
حذف سیانید از محلول های آبی با رزین تبادل کننده لیواتیت FO36 در وضعیت های مختلف از جمله اثر میزان ماده جاذب، غلظت سیانید اولیه، زمان تماس و pH در فاز ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
در پروسه تبادل کننده ناپیوسته، زمان تعادل بعد از 90 دقیقه تماس حاصل گردید و میزان حداکثر حذف سیانید، در میزان pH 5 تا 9 برای غلظت سیانید، 1 میلی گرم در لیتر، به دست آمد. لیواتیت F O 36 قدرت باند شدن بالایی دارد. ثابت تعادل که به ظرفیت تبادل یون بستگی دارد توسط ایزوترم جذب لانگمیر به دست آورده شد.
میزان حداکثر ظرفیت جذب سیانید برای FO36 در 5/6= pH به دست آمد و اثر تبادل کنندگی سیانید بر روی رزین تبادل کننده کاتیونی از معادله واکنش درجه اول پیروی کرد.
نتیجه گیری
با توجه به یافته های این تحقیق. رزین لیواتیت FO36 می تواند به عنوان یک گزینه مناسب با توجه به قابل احیاء بودن آن، جهت کاهش میزان سیانید از محیط های آبی به کار رود.
زبان:
فارسی
صفحات:
104 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p1258970 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!