معرفی رخساره های لرزه ای، رسوبات خلیج فارس در شمال جزیره قشم

پیام:
چکیده:
این مطالعه با استفاده از بازتاب داده های لرزه ای کم ژرفا با قدرت تفکیک بالا به بررسی و تعیین رخساره های لرزه ای در آبراهه شمال جزیره قشم در خاور خلیج فارس می پردازد. داده های لرزه ای با دستگاه ساب باتم پروفایلر (Sub bottom profiler) برداشت و با نرم افزار ISE تفسیر شدند. در مطالعات انجام شده روی رسوبات جوان تر از سازند آغاجاری، 7 نوع رخساره ی لرزه ای بر روی داده های لرزه ای تشخیص داده شد. این رخساره ها از دامنه، پیوستگی، فرم هندسی یا طرح درونی و طرح برانبارش با یکدیگر متفاوت هستند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رخساره های لرزه ای دست کم در دو محیط رسوبی با شرایط متفاوت تشکیل شده اند. رخساره های لرزه ای در بخش پایینی با دامنه نسبتا«ضعیف و پیوستگی و تداوم جانبی خوب، نشان دهنده تشکیل آنها در محیط رسوبی با تغییرات کم شرایط محیطی (دریایی) است. رخساره های لرزه ای بخش بالایی با دامنه های متفاوت، طرح Progrdation و گسترش جانبی محدود ویژگی هایی شبیه محیط دلتایی کوچک مقیاس را نشان می دهد. این رخساره ها در 5 دوره مجزا که با مرزهای فرسایشی مشخص است، تشکیل شده اند. تغییر شرایط محیط رسوب گذاری و منطقه تامین کننده رسوبات وارده به حوضه به خوبی از روی رخساره های لرزه ای قابل استناد است. در زمان تشکیل رخساره های LAP-C و MAC رسوبات از سوی جزیره قشم و در هنگام تشکیل رخساره های LAC و HAC از سوی شمال وارد حوضه رسوبی شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
183
لینک کوتاه:
magiran.com/p1261363 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.