شناسایی و تشخیص سویه های تهاجمی هموفیلوس آنفلوانزای تایپ b در نمونه های بالینی، به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز

چکیده:
سابقه و هدف
هموفیلوس آنفلوانزای تایپ Hib) b)، یکی از مهم ترین عوامل مننژیت های باکتریایی در کودکان زیر 5، به خصوص در کشورهایی است که واکسیناسیون علیه Hib را انجام نمی دهند.
در این مطالعه، ما سروتایپ، سویه های کپسول دار هموفیلوس آنفلوانزای جدا شده از نمونه های بالینی را به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)، تعیین کردیم.
مواد و روش ها
در این تحقیق، DNA نمونه های بالینی هموفیلوس آنفلوانزا به روش جوشاندن استخراج گردید. سویه های دارای کپسول توسط آغازگرهای ژن bexA تعیین و نوع سروتایپ سویه های کپسول دار توسط مجموعه آغازگرهای اختصاصی تایپ «f تا a» مشخص شد.
یافته ها
از 50 سویه هموفیلوس آنفلوانزای جدا شده از نمونه های بالینی، 4 سویه ژن bexAرا نشان دادندکه تمام آنهادارای کپسول بودند و هر 4 جدایه، به عنوان سویه های تایپ b تعیین شدند.
استنتاج
با توجه به عدم رشد باکتری های تعیین شده در این بررسی در آزمایشگاه های اولیه (جواب های منفی با ژن های اختصاصی روی نمون ه ها و موارد PCR درنمونه ها بالینی، انجام روش Hib کاذب) و وجود سویه های بیماری زای مشکوک ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
135 -139
لینک کوتاه:
magiran.com/p1299766 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.