ارزیابی رنگ چیپس سیب زمینی با تکنیک پردازش تصویر

پیام:
چکیده:
بینایی کامپیوتر یکی از پرکاربردترین فناوری های مورد استفاده در صنایع غذایی و کشاورزی نوین است. این فناوری ابزاری مقرون به صرفه برای ارزیابی سریع و دقیق کیفیت مواد غذایی است. هدف این مقاله معرفی روش ساده و کم هزینه ای بود که با استفاده از دوربین دیجیتال، کامپیوتر و نرم افزار گرافیکی ایمیج جی بتوان رنگ سطح سیب زمینی در طی سرخ شدن را اندازه گیری و تحلیل نمود. همچنین اطلاعات کمی، از قبیل میانگین و توزیع رنگ (براساس پارامترهای L*، a* و b*) تعیین خواهد شد. در این تحقیق تاثیر دما و زمان در فرآیند سرخ کردن سیب زمینی بر تغییرات رنگ آنها بررسی شد. رنگ سیب زمینی ها در چهار سطح دمایی 140، 150، 160 و 170 درجه سانتی گراد بعد از گذشت زمان های 120، 180 و 240 ثانیه مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای a* و b* با افزایش دما و زمان سرخ کردن افزایش یافته، این در حالی است که پارامتر L* با افزایش دما و زمان سرخ کردن کاهش یافته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
239 -247
لینک کوتاه:
magiran.com/p1303970 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.