بررسی تاثیر ساکاروز 30 درصد بر درد ناشی از تزریق واکسن هپاتیت B در نوزادان ترم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مطالعات قبلی نشان داده اند که ساکاروز باعث تسکین درد در برخی از پروسیجرهای دردناک در نوزادان می شود، ولی اثر ساکاروز بر روی درد تزریق عضلانی کمتر اندازه گیری شده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ساکاروز خوراکی 30 درصد در تخفیف درد ناشی از تزریق واکسن هپاتیت B در نوزادان ترم می باشد.
روش بررسی
در این کارآزمایی بالینی سه سوکور که در سال 89 در سمنان انجام شد، 60 نوزاد انتخاب و به صورت تصادفی به دوگروه تقسیم شدند. 2 دقیقه قبل از تزریق عضلانی واکسن هپاتیتB، در گروه مورد 2 میلی لیتر از محلول ساکاروز 30 درصد و در گروه شاهد 2 میلی لیتر آب مقطر استریل به صورت خوراکی به نوزاد داده شد. قبل از تجویز ساکاروز، بلافاصله و 5 دقیقه بعد از تزریق، درد نوزاد با مقیاس درد نوزادان تازه متولد شده (NIPS: Neonatal Infant Pain Scale) بررسی شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که دو گروه از نظر جنس، نمره آپگار، سن تولد، وزن، سن حاملگی، نوع زایمان و میانگین شدت درد قبل از تزریق تفاوت معنی داری نداشتند. شدت درد بلافاصله و 5 دقیقه بعد از تزریق واکسن در گروه ساکاروز 30 درصد به طور معنی داری از گروه کنترل کمتر بود (p<0/05).
نتیجه گیری
ساکاروز 30 درصد درد ناشی از تزریق واکسن را می کاهد و می توان از آن به راحتی در بالین استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1312047 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.