ارزیابی تغییرات فراسنجه های بیوشیمیایی سرم متعاقب بیهوشی درمانگاهی با پروپوفول در سگ

پیام:
چکیده:
سطح سرمی شاخص های کلیوی(کراتینین، اوره)، آنزیم های کبدی (AST و ALT)، پروفایل چربی (کلسترول، تری گلیسرید، HDL، LDL)، گلوکز، آنزیم های پانکراسی (لیپاز و آمیلاز) و پروتئین های سرم (پروتئین تام، آلبومین) متعاقب بیهوشی با پروپوفل بررسی شد.
شش قلاده سگ نژاد مخلوط با میانگین وزنی 44 /7 ± 33 /19 کیلوگرم انتخاب شد. بیهوشی با استفاده از پروپوفل تزریقی به میزان 8 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن از محلول 1% پروپوفل القا شده و با دوز 3 /0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در دقیقه نگهداری شد. نمونه کنترل قبل از قطع غذا در 24 ساعت قبل از بیهوشی اخذ شده و نمونه کنترل بعدی بعد از قطع غذا و قبل از القای بیهوشی گرفته شد و سپس در دقایق 2، 10، 30، 60 و ساعت های 2، 6، 12، 24، 48، 72 پس از بیهوشی نیز نمونه گیری انجام شد. مقادیر سطح سرمی تری گلیسرید (mg/dl96 /87 ± 16 /246)، کلسترول (mg/dl 39 /120± 5 /315)، LDL (mg/dl 23 /94 ± 66 /140) به شکل معنی داری افزایش یافته و فعالیت ALT (U/L98 /12 ± 16 /28) کاهش معنی داری را نسبت به زمان صفر از خود نشان دادند. سایر مقادیر اندازه گیری شده تغییر معنی داری را نشان ندادند.
یافته ها حاکی از تغییرات در پروفایل چربی خون پس از القای بیهوشی و نگهداری بیهوشی توسط پروپوفل به مدت یک ساعت می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p1334088 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.