میدان های مشترک نفت و گاز ایران در خلی جفارس و برداشت نامتوازن کشورهای عرب

پیام:
چکیده:
ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس روابط دیرینه ای دارد. این مقاله به روابط ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس با نگاهی متفاوت نگریسته و آن را بر اساس میزان برداشت از میادین مشترک نفت و گاز بین ایران و کشورهای همسایه خلیج فارس بررسی نموده است. مهم ترین میادین مشترک نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه، میدان پارس جنوبی است، علاوه بر آن 12 میدان دیگر با کشورهای قطر، عمان، امارات متحده عربی، کویت و عربستان وجود دارد. بسیاری از حقوق دانان معتقدند مخازن مشترک نفت و گاز حکم مال مشاع را دارد و هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون رضایت شریک، در آن دخل و تصرف کنند. اما تحریم ها موجب محدودیت در جذب سرمایه گذاری شده است. فرسودگی تجهیزات و فقدان فن آوری پیشرفته در صنعت نفت، سبب شده است برداشت ایران از میادین مشترک به پایین ترین سطح کاهش یابد. در حالی که هیچ یک از همسایگان ایران، در جذب سرمایه و فن آوری خارجی محدودیتی ندارند، در تمامی میادین مشترک در برداشت از ایران پیشی گرفته و آنها را به صورت ضمنی به حوزه های ملی خود تبدیل کرده اند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1349064 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!