فهرست مطالب

نشریه مطالعات خاورمیانه
سال سی‌ام شماره 3 (پیاپی 113، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسین موسوی صفحات 1-3
  مقامات جمهوری اسلامی ایران و روسیه در حال آماده سازی کریدور شمال جنوب هستند، پروژه ای مشترک مرتبط با حمل و نقل بین المللی که طراحان آن می گویند در صورت به بهره برداری رسیدن می تواند بخشی از بار حمل و نقل دریایی از کانال سوئز را کاهش دهد. در حال حاضر 12 درصد تجارت جهانی از طریق کانال سوئز صورت می گیرد. یک تحلیلگر صربستانی معتقد است مشکل برنامه ریزی راهبردی ایران و روسیه برای تکمیل این کریدور که از بنادر جنوبی ایران به آستارا و از آنجا از طریق کشور آذربایجان به روسیه می رسد، فقدان تضمین در آینده نزدیک است. نیکولا میکوویچ می گوید: دو کشور بیش از 20 سال است که درباره این پروژه بحث و گفتگو می کنند، اما ساخت راه آهن دچار مشکلات مالی لجستیکی و سیاسی است. با این وجود ایران و روسیه تمایل زیادی برای راه اندازی آن دارند، با این باور که می توانند برای دور زدن تحریم ها از آن استفاده کنند. حتی اگر مسکو و تهران موفق به تکمیل مسیر دریایی و خشکی پایه این کریدور شوند، روابط پر تنش تهران و باکو در بخش زمینی این مسیر قابل توجه خواهد بود. در صورتی که این کریدور از آذربایجان عبور کند مسکو و تهران به شدت به باکو، متحد ترکیه در ناتو متکی خواهند شد. شایان ذکر است این کریدور به طول 7200 کیلومتر از جنوب از اقیانوس هند، دریای عمان و تنگه هرمز آغاز و از بنادر ایرانی به دریای خزر متصل می شود و از آنجا نیز به داخل خاک روسیه و سرانجام به سن پترزبورگ می رسد و به این ترتیب آسیای جنوب غربی را به اروپا متصل می کند. از بندر مومبای هند تا سن پترزبورگ حمل و نقل کالا به جای 30 و 45 روز از کانال سوئز به حداکثر 10 روز کاهش می یابد، مشکل دیگری که بر سر راه این کریدور وجود دارد کشور فنلاند است که به تازگی به ناتو پیوسته است...
  کلیدواژگان: کوریدور شمال جنوب، حمل و نقل، تجارت جهانی، آسیای جنوب غربی
 • بهرام اخوان کاظمی، سید جواد صالحی، فریبرز ارغوانی پیرسلامی*، مظفر حسنوند صفحات 4-38
  بررسی وضعیت کنونی جریان های سیاسی پس از انقلاب های عربی به ویژه در تونس، یکی از موضوعات چند وجهی، پیچیده و چند لایه در مطالعات سیاسی به خصوص در حوزه اندیشه سیاسی است. در همین راستا، با توجه به تحولات جریان النهضه تونس در بین سال های 2011-2023 (آگوست) این پرسش مطرح شده است که با توجه به سنت فکری اندیشه ای جریان النهضه، الگو و رفتار سیاسی این جریان، از کدام سنت فکری و سیاسی تحول دموکراتیک مدنی با قرائتی اسلامی یا تعدیل و عدول از گزاره های اندیشه اسلامی پیروی می کند؟ در پاسخ، فرضیه مطروح بیانگر آن است که سنت فکری جریان النهضه از الهیات و اندیشه کلاسیک به اصلاحی جدید با قرائت اسلام دموکراتیک مدنی سوق یافته است. یافته ها بیانگر آن است که این جریان تحت تاثیر تحولات اندیشه ای در پاسخ به دوگانه غرب / اسلام و معمای سنت و مدرنیته، سنت های فکری مانند مکتب عقل گرای الزیتونیه و روشنفکران اصلاح گرا (عام) قرار گرفته است و از الهیات کلاسیک به پروبلماتیک اصلاحی گرایش یافته است. از منظر تجربی، عناصر سازنده الگوی تئوریک و روشی جریان النهضه، بیانگر رویکردی مستمر و نسبتا یکدست هستند و وجوه سکولار و مدنی آن اشتراکاتی را با جریان های غیر اسلام گراهای تونسی سامان داده است. با گذار موفق این جریان از مرحله نخست چالش ها (عبور از انصارالشریعه و اجماع های اجتناب ناپذیر گاها ناپایدار)، مرحله دوم، پس از انحلال پارلمان و برگزاری دور دوم انتخابات پارلمانی 2019 آغاز شد و دور تازه ای از رقابت ها شکل گرفت. به تبع آن، جریان النهضه تلاش دارد تا استبداد «فرا قانونی» و غیر دموکراتیک دولت قیس سعید را به سمت سیاست های دموکراتیک یا واگذاری قدرت سوق دهد. چارچوب مفهومی بر اساس قرائتی چند سطحی از اندیشه سیاسی (تحولات اندیشه ای، جریان ها و نظام های فکری و روشنفکران متاخر هر یک از گفتمان ها) و استخراج مولفه ها و عناصر تاثیرگذار جهت ارزیابی موضوع می باشد؛ شیوه گردآوری مطالب نیز کتابخانه ای و اینترنتی است.
  کلیدواژگان: اسلام گرایی، مدرنیته، سکولاریسم، دموکراسی، تونس، النهضه
 • زهرا رمضانی*، حمید احمدی صفحات 39-55
  اسلام گرایی در کشورهای مختلف اشکال و صورت های مختلفی دارد. به این معنا که طیفی از رویکردهای اصلاحی، انقلابی، سکولار، سوسیالیستی و آمیخته با عقاید سیاسی گوناگون با آن همراه شده است. کشور تونس یکی از کشورهای مهم اسلامی است که بررسی اسلام گرایی در آن به دلیل تجارب و تغییرات مختلف می تواند نکات قابل تاملی به ما ارائه کند. بر همین اساس، مقاله پیش رو در صدد است تا علل گرایش اسلام گرایی تونس به سکولاریسم سیاسی را با تمرکز بر جنبش النهضه بررسی کند. سوالی که مطرح می شود این است که مهم ترین دلایل گذار جنبش النهضه به عنوان نماینده اسلام گرایی تونس به سمت سکولاریسم سیاسی چیست؟ فرضیه مقاله این است که ریشه دار بودن سکولاریسم، خاصیت جنبشی بودن النهضه، تضاد گفتمانی و عدم تسلط گفتمانی اسلام گرایان در تونس و همچنین دسترسی به دموکراسی سکولار به عنوان الگوی در دسترس از جمله علل گرایش اسلام گرایی تونس به سمت سکولاریسم سیاسی از سوی النهضه است. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده آن است که خاصیت فرهنگی اسلام در جامعه تونس به عنوان بستر تحولات سیاسی و اجتماعی از یک طرف و در دسترس بودن الگوی سکولار و دموکراتیک به عنوان یکی از گفتمان های موثر در جامعه از طرف دیگر باعث شده تا اسلام گرایی تونس به جای در پیش گرفتن رویه انقلابی و ایدئولوژیک، به سمت تاسیس حزب سیاسی سوق داده شود. روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای است و از چارچوب نظری جامعه شناسی معرفت مانهایم و گفتمان لاکلاو و موف به شیوه تلفیقی بهره برده است.
  کلیدواژگان: اسلام گرایی، سکولاریسم، تونس، النهضه
 • علی اکبر علیخانی* صفحات 57-75

  معمولا تحولات سیاسی اجتماعی کشورهای خاورمیانه نتیجه نوع اندیشه ورزی و اندیشه پردازی درست یا نادرست متفکران و متخصصان در این کشورها است. از جمله ویژگی های اندیشه به معنای خاص این است که دارای رویکردهای «هنجاری و تجویزی» است و در پی «حل مسائل و مشکلات» یا «پیشرفت» جوامع است. یکی از راه های فهم علل مشکلات و مسائل کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران، شناخت آسیب های اندیشه ورزی است و البته مشکلات اندیشگی در این کشورها چند وجهی و پیچیده است. مسئله و هدف این مقاله، شناخت آفات و آسیب های اندیشه ورزی در کشورهای خاورمیانه با تاکید بر ایران است. پرسش اصلی این است که اندیشه و اندیشه ورزی در ایران و برخی کشورهای مشابه در خاورمیانه، دارای چه آفات و آسیب هایی با محوریت اندیشمندان است؟ مقاله ابتدا به تبیین مفاهیم اندیشه و اندیشه ورزی، انواع و کارویژه آن پرداخته است، در ادامه سه دسته از آسیب های اندیشه ورزی در کشورهای خاورمیانه با تاکید بر ایران معرفی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد این کشورها در حوزه اندیشه و اندیشه ورزی به معنای تخصصی دچار سه دسته از آفات و آسیب ها هستند؛ نخست آسیب های ناشی از ساختار التقاطی اندیشه ها، دوم آسیب های ناشی از نوع اندیشه ورزی و نگرش به پدیده های سیاسی اجتماعی و سوم آسیب های نشات گرفته از بنیان های فرهنگی این جوامع.

  کلیدواژگان: خاورمیانه، اندیشه ورزی، آسیب شناسی اندیشه، اندیشه سیاسی
 • محمود ایرانی فرد*، راضیه شامخ نیا صفحات 77-102
  به طور کلی رده بندی ایده های سیاسی و تقابل جویی جریان های ایده پرداز خاورمیانه در سه رده مشهور سنت گرا، تجددگرا و اصلاح گرا، بر شاه گزاره جدال سنت/تجدد یا قدیم/جدید بنا نهاده شد. این شاه گزاره و رده بندی متکی بر آن جایگاه استواری در پژوهش های خاورمیانه پیدا کرده و تقریبا هیچ گاه در بوته نقادی بنیادین و البته درون ماندگار قرار نگرفته اند. تحولات موسوم به بهار عربی از یک سو و آینده بیش از پیش پیچیده خاورمیانه در پرتو امواج نسل چهارم فناوری، بازنگری در این گزاره و تغییر آن را ضروری کرده است. اتکا به این رده بندی، درک تحولات مهم فکری سیاسی خاورمیانه امروز و آینده را نحیف می کند و بازنگری در آن می تواند در مجموع توان تحلیلی رشته مطالعات سیاسی خاورمیانه را افزایش دهد. پرسش اصلی این است که بازنگری در گزاره سنت/تجدد چه پیامدهایی برای مطالعات سیاسی خاورمیانه دارد؟ هدف اصلی مقاله چالش با شاه گزاره سنت/تجدد و تدارک مقدمات نظری تاسیس فردپیداشناسی سیاسی خاورمیانه است. برای دستیابی به این هدف از نظریه تفرد ژیلبر سیموندون و روش تکوین شناسی خاص او استفاده شده است.
  کلیدواژگان: فرایند تفرد، ژیلبر سیموندون، رده بندی، فردپیداشناسی، خاورمیانه، سنت، تجدد
 • ندا حاجی وثوق، علی اصغر داودی* صفحات 103-131

  سوژگی و عاملیت زنان عمدتا مسلمان خاورمیانه در سایه میراث سنت های فرهنگی به جا مانده از گذشته و تفاسیر مردسالارانه از متون دینی، همواره مغفول مانده و حضور و مشارکت آنها در عرصه عمومی محدود شده است. از شروع جنبش بازخیزی اسلامی در نیمه دوم قرن نوزدهم در خاورمیانه، تا کنون، مسئله زن همواره بخش جدایی ناپذیر این نهضت بوده و تمامی جریان های فکری دیگر نیز هر یک به طریقی به آن پرداخته اند. با برآمدن جریان اسلام گرایی در خاورمیانه نه تنها بهبود چندانی در وضعیت زنان ایجاد نشد، بلکه نگاه ابزاری به زنان مانع از تحقق آرمان رهایی و برابری طلبی حقوقی آنها گردید. از اواخر قرن بیستم، جریان فکری نوینی موسوم به پسا اسلام گرایی در خاورمیانه ظهور کرد که مباحث جدیدی در حوزه زنان برانگیخته است. پرسشی که در این مقاله به آن می پردازیم این است که چه تفاوتی در نگرش اسلام گرایی و پسا اسلام گرایی نسبت به مسئله زن وجود دارد و این امر چه تاثیری بر جنبش برابری خواهی و آزادی خواهی زنان خاورمیانه داشته است؟ با به کار گیری روش اسنادی و با رویکرد توصیفی تبیینی، سعی شده با استفاده از داده های ثانویه پاسخ مناسبی برای این پرسش پیدا شود. بررسی ها نشان می دهد که نگرش پسا اسلام گرایی در قیاس به اسلام گرایی امیدهای زیاد تری را برای تحقق آرمان رهایی و برابری طلبی برانگیخته و زنان خاورمیانه امروزه بیش از هر زمان دیگر در پرتو این گفتمان به آینده خود امید دارند و مصمم تر از گذشته در مسیر عبور از موانع تاریخی و فرهنگی مشارکت فراگیر خود، در عرصه عمومی گام برمی دارند

  کلیدواژگان: زنان خاورمیانه، اسلام گرایی، پسا اسلام گرایی، فمینیسم
 • سید عبدالامیر نبوی*، نوژن اعتضادالسلطنه، سید محسن موسوی زاده جزایری صفحات 133-158

  از زمان وقوع حادثه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، بحث های زیادی درباره نسبت فاشیسم و اسلام گرایی مطرح شد، در این میان، برخی از «فاشیسم اسلامی» سخن به میان آوردند. با ظهور داعش در عراق و سوریه و جنایات آن گروه و همچنین نحوه تشکیلات و سازماندهی داعشی ها، ضمن آنکه این تعبیر رواج بیشتری پیدا کرد، به نظر می رسد نیاز است تا مقایسه دقیق تری نیز میان این دو جریان صورت گیرد. در مقاله پیش رو، علاوه بر بیان تعاریفی از فاشیسم و اسلام گرایی رادیکال، به بیان رویکردهای مختلف در زمینه رابطه این دو جنبش و ایدئولوژی با یکدیگر و نقاط اشتراک و افتراق آنها توجه شده است. بر این اساس، پرسش اصلی آن است که که چه نسبتی میان اسلام گرایی رادیکال، با تمرکز بر نمونه داعش و فاشیسم برقرار است؟ رویکرد مقاله مبتنی بر دیدگاه والتر لاکوئر آن است که به رغم آنکه این دو ایدئولوژی و جنبش دارای نقاط اشتراک زیادی با یکدیگر هستند، نمی توان آنها را معادل یکدیگر قلمداد کرد، با این وجود، هر دو را می توان جلوه هایی از توتالیتاریسم دانست؛ در واقع، به نظر می آید که داعش به واسطه برخاستن از خاکستر جنگ و بی ثباتی، مدرنیسم ارتجاعی، حذف تفاوت ها، محافظه کاری اجتماعی و تقدیس مرگ و خشونت و به رغم برخی تفاوت ها نزدیک ترین جنبش و ایدئولوژی مدرن به فاشیسم است؛ چرا که این ویژگی ها همچون تجربه فاشیسم موجب تاریخ گرایی، بسیج گرایی، انحصارگرایی و سرکوب گرایی شده است. مطالعه کیفی حاضر مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی با استفاده از مستندات کتابخانه ای است.

  کلیدواژگان: فاشیسم، اسلام گرایی رادیکال، داعش
 • حدیث همتی وینه، فرزاد رستمی*، قدرت احمدیان صفحات 159-182
  این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری داده ها با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است. هوش مصنوعی فناوری جدیدی است که به طور خلاصه به معنای توانایی یک سیستم کامپیوتری برای انجام وظایفی است که معمولا به هوش انسانی نیاز دارند. در تحقیق حاضر از منظر رویکرد نظری موازنه نرم در پاسخ به این پرسش بودیم که «هوش مصنوعی چه تاثیری بر آینده رقابت های منطقه ای دارد؟» و برای پاسخ به پرسش مذکور فرضیه ای در قالب «به نظر می رسد با پیشرفت هوش مصنوعی در خاورمیانه، شاهد تغییر قدرت از حوزه های سخت افزارانه به سمت حوزه های نرم افزارانه با تکیه بر تکنولوژی های نوین خواهیم بود» مطرح شد. در این پژوهش جایگاه هوش مصنوعی در منطقه خاورمیانه و نقش و تاثیر هوش مصنوعی در ابعاد نظامی دفاعی، امنیتی سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در کشورهای مورد مطالعه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، اسرائیل و آینده رقابت های منطقه ای مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از این است که مفهوم قدرت و ابزارهای اعمال آن همواره تغییر پیدا کرده و در زمان حاضر تحت تاثیر تحولات نوینی که در نظام بین الملل پدید آمده، از جمله ظهور فناوری های نوین و هوش مصنوعی، ماهیت قدرت هم متحول شده است. بنابراین برای پاسخگویی به تحولات جدید که ماهیتی پیچیده و درهم تنیده دارند، تکیه صرف بر تسلیحات نظامی کافی نخواهد بود بلکه از تکنولوژی های نوین در تمامی حوزه ها باید بهره جست که این موضوع چینش قدرت، بازیگران موثر و آینده رقابت های منطقه ای را به شدت تغییر داده است.
  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، فناوری های نوین، بازدارندگی، منطقه خاورمیانه، موازنه نرم
 • مجید امیری*، آریابرزن محمدی قلعه تکی صفحات 183-208

  با ورود اخوان المسلمین مصر به عربستان سعودی در دهه 60 و 70 میلادی به تدریج جنبشی تحت عنوان «الصحوه الاسلامیه» شکل گرفت. بنیان های نظری صحوه آمیزه ای از اسلام سیاسی اخوان المسلمین و اندیشه های وهابی بود. صحوه در طول دهه های 70 و 80 توانست اعضای خود را افزایش دهد. اما بررسی فعالیت های آن از زمان شکل گیری تا دهه 90 نشان می دهد که اقدامات صحویون به حوزه های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی محدود بوده و هیچ گاه با کنشی جمعی و سازمان یافته رژیم سعودی را به چالش نکشیده اند. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که چه شرایط و عواملی در مسیر تکوین صحوه تا هنگام ورود عرصه سیاست و به چالش کشیدن مشروعیت دینی سیاسی پادشاهی سعودی توسط آن دخیل بوده است؟ استدلال اصلی این پژوهش این است که نمی توان شکل گیری صحوه را تنها به حضور نیروهای آمریکایی در زمان جنگ خلیج محدود کرد؛ بلکه مجموعه ای از عوامل و در نهایت جنگ خلیج فارس به عنوان مهم ترین عامل برای صحوه امکان آن را فراهم آورد تا با بسیج نیروهای خود به یک جنبش اجتماعی تبدیل شود. در این راستا تلاش شده با بهره گیری از هفت متغیر به بررسی مجموعه پیچیده عوامل موثر در تکوین صحوه بپردازیم. از زاویه جامعه شناسی سیاسی، در واقع مجموعه این عوامل باعث شد که حوزه های مجزای دینی و سیاسی و از طرف دیگر دو گروه متفاوت اجتماعی یعنی علما و روشنفکران صحوی، با ایجاد یک ائتلاف شکننده نیروهای اجتماعی را در برابر رژیم سعودی بسیج کنند و خواسته های خود را از طریق چند عریضه به گوش ملک فهد برسانند.

  کلیدواژگان: الصحوه الاسلامیه، اخوان المسلمین، وهابیت، ائتلاف شکننده، جنبش اجتماعی
|
 • Hossen Moosavi Pages 1-3
  The authorities of the Islamic Republic of Iran and Russia are preparing the North-South Corridor, a joint project related to international transportation, which the designers say, if it is put into operation, it can be a part of the cargo and Reduce shipping through the Suez Canal. Currently, 12% of world trade is carried out through the Suez Canal. A Serbian analyst believes that the problem of Iran and Russia's strategic planning to complete this corridor, which goes from the southern ports of Iran to Astara and from there to Russia through Azerbaijan, is the lack of guarantees in the near future. Nikola Mikovich says: Two countries have been discussing this project for more than 20 years, but the construction of the railway has financial, logistical and political problems. Nevertheless, Iran and Russia have a strong desire to launch it, believing that they can use it to bypass sanctions. Even if Moscow and Tehran manage to complete the basic sea and land route of this corridor, the tense relations between Tehran and Baku in the land part of this route will be significant. If this corridor passes through Azerbaijan, Moscow and Tehran will heavily rely on Baku, Turkey's ally in NATO. It is worth mentioning that this 7200 km long corridor starts from the south of the Indian Ocean, the Oman Sea and the Strait of Hormuz and connects to the Caspian Sea from Iranian ports and from there it reaches the interior of Russia and finally St. Petersburg. In this way, it connects Southwest Asia to Europe. From the Indian port of Mumbai to St. Petersburg, instead of 30 and 45 days, the transportation of goods through the Suez Canal will be reduced to a maximum of 10 days. Another problem that exists in the way of this corridor is the country of Finland, which has recently joined NATO. .
  Keywords: North-South Corridor, Transportation, World Trade, Southwest Asia
 • Bahram Akhavan Kazemi, Seyed Javad Salehi, Fariborz Arghavani Pirsalami *, Mozaffar Hasanvand Pages 4-38
  Investigating the current state of political currents after the Arab revolutions, especially in Tunisia, is one of the multifaceted, complex, and multi-layered issues in political studies, especially in political thought. In this regard, according to the developments of the Ennahda movement in Tunisia between the years 2011-2023 (August), the question has been raised that according to the intellectual tradition of the Ennahda movement, the model and political behavior of this movement, from which rule. Philosophical and political - civil democratic transformation with an Islamic reading or adjustment and deviation from the propositions of Islamic thought? In response, the proposed hypothesis states that the intellectual tradition of the Ennahda movement has moved from classical theology and thought to a new reform with the reading of civil democratic Islam. The findings indicate that this current has been influenced by the intellectual developments in response to the dualism of the West / Islam and the mystery of tradition and modernity, intellectual traditions such as the rationalist school of Al-Zaytouniyeh, and reformist (general) intellectuals. It is oriented from classical theology to reform problematic. From an empirical point of view, the constituent elements of the theoretical and methodical model of the Ennahda movement represent a continuous and relatively uniform approach, and its secular and civil aspects share commonalities with Tunisian non-Islamist movements. With the successful transition of this process from the first stage of challenges (passing Ansar al-Sharia and inevitable - sometimes unstable - consensuses), the second stage began after the dissolution of the parliament and the holding of the second round of the 2019 parliamentary elections, and a new game It was formed from competitions. As a result, the Ennahda movement is trying to push the "extra-legal" and undemocratic dictatorship of the Qais Saeed government towards democratic policies or transfer of power. The conceptual framework is based on a multi-level reading of political thought (ideological evolutions, currents and intellectual systems, and late intellectuals of each discourse) and extraction of influential components and elements to evaluate the issue; the method of collecting materials is library and internet.
  Keywords: Islamism, modernity, secularism, Democracy, Tunisia, The Ennahda Movement
 • Zahra Ramezani *, Hamid Ahmadi Pages 39-55
  Islamism has been seen in various forms and manifestations in different countries. This means it has come along with a full spectrum of reformative, revolutionary, secular, socialistic features mixed with various political beliefs. Tunisia is one of the most important Muslim countries in which analyzing the Islamism could provide explanative points due to different experiences and changes that happened there. On this basis, the present paper aims to examine the causing factors of Tunisian Islamism starting to go in the direction of political secularism while focusing on the Al-Nahda movement. The question is that What are the most important reasons of the transition of the Al-Nahda movement as a representative of Tunisian Islamism into a political secularism? The proposed hypothesis is that existence of the roots of secularism, the revolutionary identity of Al-Nahda movement, dialectic opposition and lack of dialectic dominance by Islamists in Tunisia, as well as the access to a secular democracy as an available model have been amongst the reasons the Tunisian Islamism started to progress in direction of political secularism through the Al-Nahda. The results of this study suggest that the characteristics of Islam culture within the Tunisian society as the bedrock of political and social changes on one hand and the availability of an efficient secular and democratic argument within the society on the other hand caused the Tunisian Islamism to move in direction of forming a political party instead of continuing towards a revolutionary and ideological procedure. The present paper is a descriptive analysis using the documentary and library resources. We have benefitted from Manheim’s sociology of knowledge framework and Laclau-Mouffe dialectic in a blended method.
  Keywords: Islamism, secularism, Tunisia, Al-Nahda
 • AliAkbar Alikhani * Pages 57-75

  Usually, sociopolitical changes in the Middle East are the result of the factual or erroneous thinking of thinkers and experts. Among the characteristics of thought in a specific meaning is that it has "normative and prescriptive" approaches and seeks to "solve issues and problems" or "progress" societies. One of the ways to understand the causes of problems and issues in the Middle East countries, including Iran, is to recognize the difficulties and problems of thinking. The problems of thinking in Middle East countries are multifaceted and complex. The issue and purpose of this article is to understand the difficulties and problems of thinking in Middle East countries. The main question of the article is that thoughts and thinking in Iran and similar Middle Eastern countries have what difficulties and problems related to thinkers. The article first explains the specific meaning of thought and thinking and its types and applications. Then three categories of difficulties and problems of thinking in Middle Eastern countries with an emphasis on Iran are discussed. The findings of the research reveals that political thinking in these countries suffer from three categories of problems and damages: First problems caused by the eclectic structure of thoughts, second, the problems directed to the type of attitude towards sociopolitical phenomena, and the problems arising from the cultural foundations of Middle Eastern societies

  Keywords: Middle East, thinking, Problematizing of Thoughts, Political Thought
 • Mahmoud Iranifard *, Razieh Shamekhnia Pages 77-102
  In general, the classification of political ideas and confrontation of Middle Eastern ideational currents into three famous traditionalists, modernist, and reformist categories was founded on a master-statement named tradition/modernity or old/new conflict. This master-statement and the classification based on it have found a solid place in Middle East studies and have rarely included in the fundamental and, of course, immanent criticism. The developments known as the Arab Spring on the one hand, and the increasingly complex future of the Middle East in the light of the waves of the fourth generation of technology have made it necessary to revise this statement and change it. Relying on this classification weakens the understanding of the critical intellectual-political developments in the Middle East today and in the future, and revising it can increase the analytical power on Middle East political studies. The main question is, what are the implications of revising the tradition/modernity statement for political studies in the Middle East? The main goal of the article is to challenge this master-statement and prepare the theoretical foundations to establishment a political ontogenesis of Middle East. Gilbert Simondon's individuation theory and his special genetic method have been used to achieve this goal.
  Keywords: Individuation Process (Theory), Gilbert Simondon, Classification, Ontogenesis, Middle East, Tradition, Modernity
 • Neda Hajivosough, AliAsghar Davoodi * Pages 103-131

  The subjectivity and agency of mainly Muslim women in the Middle East has always neglected, and their presence and participation in the public arena has limited due to the legacy of cultural traditions left from the past and patriarchal interpretations of religious texts. From the beginning of the Islamic Renaissance movement in the second half of the 19th century in the Middle East until now, the issue of women has always been an inseparable part of this movement, and all other intellectual currents have addressed it in one way or another. With the rise of Islamism in the Middle East, not only was there no improvement in the status of women, but the view of women as a tool prevented them from realizing their ideal of liberation and legal equality. Since the end of the 20th century, a new intellectual movement known as post-Islamism emerged in the Middle East, which has sparked recent debates on women. The question that we address in this article is: what is the difference between the attitude of Islamism and post-Islamism towards the issue of women, and what effect has this had on the movement for equality and freedom of women in the Middle East? By using a documentary method and descriptive-explanatory approach, we tried to find a suitable answer to this question by using secondary data. Studies show that the attitude of post-Islamism in comparison to Islamism arouses more hope for the realization of the ideal of liberation and equality, and the women of the Middle East today have more hope for their future in the light of this discourse and are more determined than in the past to overcome historical obstacles and they take a step in the public arena with their culture of inclusive participation.

  Keywords: Middle Eastern women, Islamism, post-Islamism, feminism
 • Nabavi Seyed Abdolamir *, Nozhan Etezadolsaltaneh, Seyed Mohsen Moosavizadeh Jazayeri Pages 133-158

  Since the September 11, 2001, there have been many debates about the relationship between fascism and Islamism. In the meantime, some have mentioned the term “Islamic fascism”, which has also brought criticism. With the emergence of ISIS in Iraq and Syria and its crimes while this interpretation became more popular, it seems that a more accurate comparison between these two currents is needed. In the following paper, in addition to the definitions of fascism and radical Islamism, attention has been paid to the expression of different approaches in the field of the relationship between these two movements and ideologies and their points of commonality and difference. Based on this, the question is about the relationship between radical Islamism, focusing on the example of ISIS & Fascism. The accepted approach of this paper is based on Walter Laqueur’s theory that although these two ideologies and movements have many points in common with each other, they cannot be considered equivalent to each other. In fact, it seems that ISIS due to rising from the ashes of war and instability, reactionary modernism, elimination of differences, social conservatism and the sanctification of death and violence - and despite some differences - is the closest modern movement and ideology to fascism, Especially the fact that these characteristics, like the experience of fascism, have caused historicism, mobilizationism, exclusivism and oppression. The present qualitative study is based on a descriptive-analytical approach using library documents.

  Keywords: Fascism, Radical Islamism, ISIS
 • Hadis Hemati, Farzad Rostami *, Ghodrat Ahmadian Pages 159-182
  This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of research approach. The data collection method is using library and internet sources. Artificial intelligence is a new technology that briefly means the ability of a computer system to perform tasks that usually requires human intelligence. from the point of view of soft balance theoretical approach, we answered this question "What effect does artificial intelligence have on the future of regional competitions?" and for answering the mentioned question, hypotheses in the format: "It seems that with the advancement of artificial intelligence in the Middle East, we will witness a shift in power from the hardware domains to the software domains relying on new technologies" was raised. In this research, the position of artificial intelligence in the Middle East region and the role and impact of artificial intelligence in the following dimensions: military-defense, security-political, economic and environmental in the studied countries including: Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Turkey, Israel and the future of regional competitions was studied. The findings of the research indicate that the concept of power and the means of its application have always changed and are currently under the influence of new developments that have emerged in the international system; Including the appearance of new technologies and artificial intelligence, the nature of power has also changed, so to respond to the new developments that have a complex nature; relying only on military weapons will not be enough, but also new technologies should be used in all areas, which has drastically changed the power structure, effective actors and the future of regional competitions.
  Keywords: Artificial intelligence, New Technologies, Middle East region, Soft balance
 • Majid Amiri *, Ariabarzan Mohammadighalehtaki Pages 183-208

  A movement known as "Al-Sahwa Al-Islamiyya" progressively emerged in Saudi Arabia with the entry of Muslim brothers in the 1960s and 1970s. Sahwa's theoretical foundations combined Wahabi views with the political Islam of Muslim brothers. It was able to broaden its membership in the 1970s and 1980s. Nevertheless, an examination of its activities from the time of its founding until the 1990s shows that it never formed a collective action to challenge the Saudi regime—rather, its activities were restricted to the cultural, social, and educational spheres. This essay aims to provide an answer to the issue of what conditions or elements contributed to its development until it emerged in the political arena and began to undermine the Saudi Kingdom's religious and political legitimacy. The core argument of this study is that Sahwa's emergence cannot be attributed solely to US forces' presence during the Gulf War; rather, several factors, including the war itself as the most important one, allowed Sahwa to mobilize its forces and eventually transform into a social movement. Thus, using seven variables, an examination of the intricate complex of internal and external elements contributing to Sahwa's growth was conducted. From the standpoint of political sociology, in fact, a complex of these factors caused the distinct religious and political spheres as well as two different social groups, namely Sahwi ulema and intelligentsia, through forming a fragile coalition, to mobilize social forces against the Saudi regime and express their demands through several petitions to inform Malek Fahd.

  Keywords: Al-Sahwah Al-Islamiyya, Muslim brotherhood, Wahhabism, Fragile Coalition, social movement