بررسی ایمونوانفورماتیکی پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعه
کنه بوافیلوس سبب انتقال برخی از اجرام پاتوژن و کاهش تولید در گاو می شود. پروتئین تروپومیوزین، تنظیم گر فعالیت اکتین بوده و نقش مهمی در واکنش های ایمنی، آلرژی و تهیه واکسن دارد.
هدف
روش های مرسوم شناسایی دقیق شاخص های آنتی ژنتیک (اپی توپ ها)، طاقت فرسا، زمان بر و پرهزینه است، لذا توجه ما در این مطالعه به سمت توسعه روش های سریع تر نظیر پیشگویی اپی توپ های احتمالی مورد شناسایی سلول B و +4TCD، مبتنی بر توالی و ساختار پروتئین می باشد.
روش کار
از گستره وسیعی از برنامه ها و ابزارهای ایمونوانفورماتیک جهت آنالیز آنتی ژنسیتی، فراوانی ساختار ثانویه پروتئین و دومن ها، فاکتورهای فیزیکوشیمیایی مرتبط با مکان اپی توپ های خطی، اپی توپ های سلول B، قطعات پپتیدی متصل شونده به آلل های MHC کلاس 2 گاو استفاده گردید.
نتایج
آنالیز پروتئین با الگوریتم های مختلف و انتخاب اپی توپ های مورد توافق در بیشتر ابزارها منجر به به دست آمدن سه پپتید برگزیده با خاصیت اپی توپی برای سلول B 80-62-EQLSQANSKLEEKDKALQA-COOH) AA2(NH، 185-170-AMVEADLERAEERAETG-COOH) AA2(NH و 218-200-VGNNLKSLEVSEEKALQKEET-COOH)AA2(NH و یک پپتید برای سلول T 207-192-LEEELRVVGNNLKSL-COOH) AA2(NH گردید.
نتیجه گیری نهایی: جهت تحریک رضایت بخش سیستم ایمنی تنها قطعاتی از پروتئین (اپی توپ ها) کافی می باشد. انتخاب اپی توپ های بهینه سبب تمرکزپاسخ ایمنی و تهیه واکسن مناسب شده و از پاسخ های آلرژیک و نامطلوب می کاهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
335 -345
لینک کوتاه:
magiran.com/p1350003 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.