روشهای طراحی فیلتر های شانه ای جهت پردازش سیگنال های رادار و سونار

پیام:
چکیده:
امروزه فیلترهای شانه ای در کاربرد های گسترده ای نظیر حذف نمودن هارمونیک های خطوط تغذیه و از بین بردن در هم ریختگی ناشی از اهداف ثابت در رادارهای نشان دهنده هدف متحرک استفاده می شوند. در این مقاله سه نوع فیلتر شانه ای 1- فیلتر شانه ای با پاسخ ضربه محدود، 2- فیلتر شانه ای با پاسخ ضربه نا محدود و 3- فیلتر شانه ای با استفاده از تبدیل فوریه سریع به طور کامل توصیف شده و با شبیه سازی در نرم افزار Matlab هر سه روش با هم مقایسه شده اند. در پایان روشی را برای بهبود عملکرد فیلتر شانه ای با استفاده از تبدیل فوریه سریع را بیان نموده ایم.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1351429 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!