کلونینگ ژن اتولیزین ماینور استرپتوکوکوس پنومونیه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

امروزه افزایش سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک و ناکارآمد بودن واکسن های موجود برای پیشگیری از عفونت های پنوموکوکی ضرورت بررسی آنتی ژن های جدید پروتئینی را مشخص می کند. به نظر می رسد اتولیزین ماینور استرپتوکوکوس پنومونیه دارای خواص آنتی ژنیک می باشد. در این مطالعه برای اولین بار ژن آن کلون گردید.

روش بررسی

پس از استخراج ژنوم سویه استاندارد استرپتوکوکوس پنومونیه (ATCC 49619) آغازگرهای اختصاصی به منظور تکثیر ژن اتولیزین ماینور با روش PCR طراحی شدند. قطعه ژن تکثیر شده پس از تخلیص به درون وکتورpET21a الحاق و با شوک حرارتی به درون سلول مستعد باکتریایی منتقل شد. وجود ژن در وکتور نوترکیب و عدم بروز جهش در آن با روش های هضم آنزیمی و تعیین توالی مورد بررسی قرار گرفت. این ژن در نهایت به روش بیوانفورماتیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

قطعه ژن اتولیزین ماینور با موفقیت کلون شد و نتایج هضم آنزیمی نشان دهنده جداسازی کامل این ژن از پلاسمید بود. بررسی های بیوانفورماتیک نشان داد که این ژن فاقد سیگنال پپتید بوده و پروتئینی به وزن ملکولی 44/36 کیلودالتون دارای 318 اسیدآمینه را کد می کند.

نتیجه گیری

معرفی آنتی ژن های جدید نظیر اتولیزین ماینور و تعیین ویژگی های آنها مسیرهای بیش تری را در جهت پیش گیری و کنترل عفونت-های ناشی از استرپتوکوکوس پنومونیه باز خواهد کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
104 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p1357960 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.