مولفه های جهان شمولی در رمان «رامه و التنین» اثر ادوار الخراط در پرتو نظریه حسام الخطیب (پژوهشی در باب ادبیات تطبیقی)

پیام:
چکیده:
برخی رمان های عربی به دلیل مضامین بلند، ویژگی های رفیع هنری و شگردهای نویسندگی، جهان شمول و نامزد دریافت جایزه نوبل شده اند؛ مثل رمان تامل برانگیز و زیبای رامه و التنین اثر ادوار الخراط که شهرتی جهانی دارد و به زبان هایی چون انگلیسی نیز ترجمه شده است. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است و در آن بر اساس مولفه های جهانی شدن ادبیات از دیدگاه حسام الخطیب، به بررسی رمان رامه و التنین(رامه و اژدها) اثر ادوار الخراط پرداخته ایم. گفتنی است که بین ادبیات تطبیقی و جهان شمولی پیوند بسیار نزدیکی وجود دارد. چراکه ادبیات تطبیقی به مطالعه ادبیات در آن سوی مرزهای زبانی، فرهنگی و بین رشته ای می پردازد؛ آثاری که توانسته اند از مرزهای محدود ملی فراتر رفته و جهانی و جاودانه شوند. نتیجه حاصل از این پژوهش آن است که رمان مزبور، از نظر فرم، محتوا و شگردهای نوین داستان نویسی، معیارهای جهان شمولی را دارد. این رمان همچنین اساسی ترین مسائل انسانی از قبیل عشق، مرگ، زندگی، و... را مطرح کرده است. علاوه بر آن، رابطه رمان با کهن الگوها و اساطیر شرقی به این رمان اهمیت جهانی داده است.
زبان:
عربی
صفحه:
19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1411387 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.