مدل انتخاب فعالیت برای سهم فعالیت های اجباری و اختیاری

پیام:
چکیده:
زندگی انسان ها، مجموعه متوالی از فعالیت هایی است که در مکان های مختلفی رخ می دهند و بدین جهت انسان ناگزیر از انجام سفر است. انتخاب شیوه سفر و مسیر، متاثر از نوع فعالیتی خواهد بود که برحسب هدف فعالیت می توان در دو قالب اختیاری و اجباری تقسیم بندی کرد. هدف این مقاله، شناسایی عوامل تاثیر گذار و ساخت مدل در انتخاب فعالیت (اختیاری و اجباری) است. این پژوهش در نظر دارد تا انتخاب فعالیت برای سهم فعالیت افراد را با توجه به عوامل اقتصادی-اجتماعی توضیح دهد. به همین منظور مطالعه موردی در شهر تهران و با نظرسنجی از 255 نفر در دو روز در مورد فعالیت آنها صورت گرفته و اطلاعات به دست آمده به دو دسته فعالیت های اجباری و اختیاری تفکیک شدند. فعالیت های تحصیلی و شغلی به عنوان فعالیت اجباری و سایر فعالیت ها به صورت اختیاری در نظر گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که دانشجویان دارای گواهی نامه، دانش آموزان، مردان شاغل و افراد با درآمد بین 1-2 میلیون تومان تمایل بیشتری به انتخاب فعالیت اجباری داشته، در صورتی که براساس نتایج مدل، افراد با سن بالای 50 سال تمایل دارند فعالیت اختیاری بیشتری را انجام دهند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413618 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!